ID bài viết : 00077981 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trong máy ảnh.

Định dạng thẻ nhớ trong máy ảnh

  CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Định dạng xóa tất cả các dữ liệu được lưu trên thẻ nhớ. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu bất kỳ hình ảnh hoặc video vào máy tính của bạn trước khi làm theo các bước dưới đây.

  1. Khởi động máy ảnh.
  2. Bấm nút NEXT để hiển thị SETUP.
  3. Đối với HDR-AS100V: Bấm nút NEXT để hiển thị CONFG, sau đó bấm ENTER.
  4. Bấm ENTER.
  5. Bấm nút NEXT để chọn FORMAT.
  6. Bấm ENTER.
  7. Bấm ENTER một lần nữa để hiển thị SURE?OK.
  8. Bấm ENTER để bắt đầu định dạng thẻ.
  LƯU Ý: Màn hình LCD hiển thị DONE khi định dạng hoàn tất.