ID bài viết : 00143439 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Cần bao nhiêu khoảng không gian xung quanh đủ để đảm bảo thông gió cho TV?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cần bao nhiêu khoảng không gian xung quanh đủ để đảm bảo thông gió cho TV?

Các khe hở trống trên Tivi cung cấp việc thông gió cần thiết. Để đảm bảo TV hoạt động bình thường và bảo vệ nó không bị nóng quá, phải có các khe hở không bao giờ được chặn hoặc phủ lên nó. Theo một hướng dẫn chung, phía sau TV nên cách các bức tường từ 2-6 inch và các mặt của Tivi nên có không gian thông thoáng khoảng 4 inch

CẢNH BÁO: Có nguy cơ thiệt hại phần cứng. Không bao giờ đặt TV trong một không gian hẹp, chẳng hạn như một kệ sách hoặc tủ trong, trừ khi được thông gió thích hợp.

QUAN TRỌNG: Tham khảo sách hướng dẫn của TV để biết thông tin cụ thể hơn.