ID bài viết : 00100118 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thể nào để duy trì hiệu suất của vỏ chống thấm nước.

    Hiệu suất của vỏ chống thấm nước phụ thuộc vào cách sử dụng. Vòng O của vỏ chống thấm nước có thể bị mòn do sự đóng và mở vỏ. Do đó chúng tôi khuyến nghị rằng các vỏ chống thấm nước cần được thay mỗi năm tùy thuộc vào tần suất sử dụng và điều kiện bảo quản. Và chúng tôi cũng khuyến nghị tra mỡ được chỉ định trên vòng O để duy trì hiệu suất chống thấm nước.