ID bài viết : 00112498 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Máy ảnh tự động tắt trong khi đang sử dụng máy chiếu.

  Máy ảnh này được trang bị các tính năng Auto Shut Off, Eco Mode, hoặc Power Save để tự động tắt máy trong một khoảng thời gian nhất định sau hoạt động cuối cùng để bảo vệ năng lượng pin ngay cả khi đang sử dụng máy chiếu.

  Để sử dụng máy ảnh và máy chiếu dài hơn, thiết lập tính năng A. Shut Off, Eco Mode, hoặc Power Save sang chế độ Off  trong menu của máy ảnh.
  Phương thức hoạt động:

  1. Chọn Setup từ MENU
  2. Mở General Settings trên menu hiển thị.
  3. Đặt Auto Shut Off, Eco Mode, hoặc Power Save ở chế độ Off.

  Đối với máy ảnh DCR-PJ6:

  1. Chọn Show others từ Menu với bộ chọn đa phương.
  2. Chọn Power Settings trong General Set trên menu hiển thị.
  3. 
   Đặt Auto Shut Off ở chế độ Never.

  QUAN TRỌNG: Sử dụng máy chiếu làm tăng nhiệt độ của màn hình và ống kính của máy chiếu. Nếu các phần này trở nên quá nóng, máy ảnh sẽ tự động tắt nguồn điện để bảo vệ máy chiếu. Nếu điều này xảy ra, hãy để cho máy tắt trong một khoảng thời gian để máy nguội lại trước khi sử dụng tiếp tục. Các chức năng khác sẽ hoạt động khi máy ảnh được cung cấp điện trở lại.