ID bài viết : 00147606 / Sửa lần cuối : 02/03/2017

Hình ảnh video được chiếu bị mờ hoặc mất nét.

Hình ảnh video được chiếu bị mờ hoặc mất nét.

    Điều này có thể xảy ra nếu nét không được điều chỉnh đúng hoặc nếu ống kính máy chiếu bẩn. Sử dụng một miếng vải mềm để lau bụi hoặc vết bẩn ra khỏi ống kính máy chiếu. Sau đó, di chuyển các mức lấy nét cho đến khi hình ảnh video được chiếu hiện sắc nét

    LƯU Ý:  Khoảng cách giữa máy ảnh và các bề mặt nơi mà những hình ảnh được chiếu nên vào khoảng 1,6 đến 9,8 ft (0,5 m đến 3,0 m).