ID bài viết : 00139382 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn mở tiện ích VAIO Smart Network bằng cách sử dụng các tập tin chương trình (executable file).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hướng dẫn mở tiện ích VAIO Smart Network bằng cách sử dụng các tập tin chương trình (executable file).
  1. Nhấp vào nút Start sau đó trong văn bản Start Search, gõ: lanutil 

    LƯU Ý: Đường dẫn đến tập tin chương trình của tiện ích VAIO Smart Network C: \ Program Files \ Sony \ Network Utility \ LANUtil.exe.

  2.  Nhấn phím Enter

Các biểu tượng VAIO Smart Network icon [FIG. 1] không được nhìn thấy trong khay hệ thống. Nhấp đúp vào nó để mở cửa sổ chính.