Hình ảnh của Bộ pin sạc dòng Z
Hình ảnh của Bộ pin sạc dòng Z

Thông số kỹ thuật

  • Kích thước (D x C x R): Xấp xỉ 38,7 x 22,7 x 51,7 mm (1 9/16 x 29/32 x 2 1/8 inch)

  • Trọng lượng: Xấp xỉ 83 g (3,0 oz)

Tìm hiểu thêm về các tính năng tiết kiệm năng lượng,cũng như cam kết của chúng tôi về môi trường và một tương lai bền vững hơn. Truy cập trang web eco của chúng tôi