Hình ảnh của Bộ pin sạc NP-BX1 X-Series
Hình ảnh của Bộ pin sạc NP-BX1 X-Series
Các tính năng
  • Pin sạc Lithium ion loại X

  • Dung lượng xấp xỉ: 3,6 V / 4,5 Wh (1240 mAh)

  • Kích thước xấp xỉ (mm): W29,9 x H9,2 x D42,7

  • Trọng lượng xấp xỉ: 25g

Tìm hiểu thêm về các tính năng tiết kiệm năng lượng,cũng như cam kết của chúng tôi về môi trường và một tương lai bền vững hơn. Truy cập trang web eco của chúng tôi