Hình ảnh của Micro gun zoom

Thông số kỹ thuật

  • Sử dụng chính máy ảnh của bạn để cấp điện trực tiếp và điều khiển

  • Chế độ zoom của mic điều chỉnh phạm vi âm thanh cho phù hợp với vị trí zoom của video. Chỉ micro đơn âm

  • Chế độ gun của mic cho phép bạn nhắm và thu lại âm thanh theo một hướng cụ thể

  • Dễ dàng gắn vào máy ảnh bằng Đế kết nối phụ kiện

  • Thông tin về khả năng tương thích: Đến trang Hỗ trợ

Tìm hiểu thêm về các tính năng tiết kiệm năng lượng,cũng như cam kết của chúng tôi về môi trường và một tương lai bền vững hơn. Truy cập trang web eco của chúng tôi