Sony cải cách kinh doanh PC

Thay đổi việc kinh doanh PC VAIO

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2014, Sony đã ra thông báo chính thức về việc cải cách hoạt động kinh doanh máy tính của mình.

Cam kết của Sony với các khách hàng sử dụng VAIO

Dù đã ngừng bán máy PC, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng cho tất cả các máy tính Sony mang nhãn hiệu VAIO theo luật pháp, các quy định và chính sách bảo hành tại địa phương.

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Mọi thắc mắc và ý kiến luôn được chúng tôi hoan nghênh.

Khám phá những cải tiến mới nhất

Chúng tôi luôn cam kết phát triển những công nghệ và sản phẩm thay đổi thế giới. Khám phá những cải tiến mới nhất cho các thiết bị di động, TV, máy ảnh và hệ thống âm thanh.