Trang chủ   ›   Sản Phẩm Tiêu Dùng   ›   Các loại đầu đĩa   ›   Đầu phát đĩa Blu-ray

Đầu phát đĩa Blu-ray

The Thrill of Endless 3D Entertainment - The Sony 3D Blu-ray Disc™/DVD Player. Experience Internet & Multimedia, 3D Picture & Sound, Connectivity & Ease of Use on your Blu-ray Disc™/DVD Player. Enjoy more Internet Video with Sony Entertainment Network.
2014 © Bản quyền thuộc sở hữu Công ty Sony Electronics Việt Nam.