BRAVIA A95L trong phòng khách, bên cạnh là chồng sách và chậu cây, trên màn hình là hình ảnh nghệ thuật nhiều màu sắc BRAVIA A95L trong phòng khách, bên cạnh là chồng sách và chậu cây, trên màn hình là hình ảnh nghệ thuật nhiều màu sắc

BRAVIA A95L

Màu sắc vô hạn.
Độ tương phản sắc nét.