Hình ảnh chiếc máy ảnh với màn hình lật đang mở Hình ảnh chiếc máy ảnh với màn hình lật đang mở

Máy ảnh Vlog full-frame ZV-E1

Khai phá tiềm năng, sáng tạo vô tận