Cuộc thi ảnh chân dung động vật trên Instagram của Sony α Series

Điều khoản và Điều kiện

Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam ("Sony") duy trì trang web http://s-digitalimaging.com/ILC-animal/vn/ ("Trang web") và chịu trách nhiệm đối với Cuộc thi ảnh Instagram “#SonyAlphaAnimalPortrait” (“Cuộc thi”).

Sony có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Cuộc thi và các điều khoản và điều kiện của Cuộc thi này ("Điều Khoản và Điều Kiện") vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên Trang web.

Điều kiện của người tham gia

 1. Cuộc thi chỉ dành cho cư dân Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines (“ Các quốc gia tham gia”) từ đủ 18 tuổi trở lên vào ngày tham gia cuộc thi (vui lòng tham khảo và áp dụng theo Điều khoản và Điều kiện cuộc thi của từng quốc gia). Bạn phải bảo đảm bồi thường cho Sony đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan đến việc bạn tham gia Cuộc thi và liên quan đến sự vi phạm các Điều khoản và Điều kiện trong tài liệu này. Các quyền của Sony được bảo lưu.
 2. Nhân viên của Sony và các chi nhánh tại các Quốc gia tham gia, các đơn vị quảng cáo và quảng bá của Sony cùng với nhân viên của họ, các thành viên gia đình và/hoặc những người sống trong cùng một hộ gia đình của mỗi người trên đây không được tham gia Cuộc thi này.  
 3. Sony có quyền truất quyền và/hoặc loại trừ bất kỳ người tham gia nào khỏi Cuộc thi, vì mọi lý do hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, việc vi phạm bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này.

Thể lệ cuộc thi

 1. Gửi ảnh qua Instagram bắt đầu từ 00:01 ngày 15 tháng 05 năm 2019 đến 23:59 ngày 17 tháng 07 năm 2019 (GMT +7:00) (“Thời gian dự thi”)..
 2. Mỗi thí sinh có thể gửi nhiều ảnh dự thi thông qua tài khoản Instagram của mình theo các bước sau:
  Bước 1: Theo dõi tài khoản Instagram @Sony.Alpha_photocontest tại https://www.instagram.com/Sony.Alpha_photocontest/
  Bước 2: Đăng trên tài khoản Instagram cá nhân của mình bằng các thẻ hashtag theo định dạng sau:
  Việt Nam:
  #SonyAlphaAnimalPortrait #sonygram #model name (e.g. #A7RM3, #A6000, #A9)
  Bước 3: Gắn thẻ các tài khoản Instagram Sony tương ứng của quốc gia bạn:
  Việt Nam: @sonyvietnam
 1. Các bức ảnh dự thi ("Ảnh dự thi") phải được chụp bằng máy ảnh Sony α series.
 2. Các bức ảnh có chứa hình mờ ‘watermarks’ (bao gồm tín ảnh (photo credits)) có thể không được tham dự thi.
 3. Thí sinh dự thi sẽ được yêu cầu công khai tài khoản Instagram của mình. Mỗi ảnh dự thi sẽ được đánh giá bởi một ban giám khảo gồm (các) Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của Sony và (các) đại diện của Sony ("Ban giám khảo") từ ngày  18 tháng 07 năm 2019 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019.
 4. Tại mỗi Quốc gia tham gia, Ban giám khảo sẽ lựa chọn 03 bức ảnh đoạt Giải quốc gia: giải nhất (1 giải), giải nhì (1 giải), giải ba (1 giải). Ảnh đoạt Giải quốc gia sẽ được chọn dựa trên tổng thể yếu tố và sự sáng tạo của bức ảnh. Sau đó, 05 Giải toàn cầu sẽ được lựa chọn trong số các giải quốc gia từ tất cả các quốc gia tổ chức Cuộc thi.
 5. (Các) Giải nhất, Giải nhì, Giải ba của mỗi quốc gia được gọi là "Giải quốc gia". Các Giải nhất, Giải nhì, Giải đặc biệt toàn cầu được gọi là "Giải toàn cầu". Và Giải quốc gia và Giải toàn cầu được gọi chung là "Giải".
 6. Thí sinh dự thi phải đảm bảo rằng ảnh họ gửi để dự thi là ảnh gốc và chưa từng được công bố trước đó, và thí sinh dự thi có tất cả các quyền đối với ảnh dự thi. 
 7. Trong trường hợp các hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân khác xuất hiện trong hoặc liên quan đến việc dự thi và ảnh dự thi của bạn, bạn phải xác nhận rằng các cá nhân đó đã thỏa thuận và đồng ý cho bạn cung cấp các hình ảnh và thông tin cá nhân cho Sony và rằng Sony có thể sử dụng các hình ảnh và thông tin cá nhân đó cho mục đích của Cuộc thi này.
 8. Phải có sự đồng ý cho thuê hoặc cho mượn của chủ sở hữu đối với bất kỳ trang phục, đạo cụ hoặc các vật liệu khác được sử dụng, và phải có tất cả các quyền liên quan khác.
 9. Chấp nhận (các) bức ảnh được sửa đổi bằng bất kỳ phần mềm chỉnh sửa ảnh hoặc các chương trình nào tương đương. Thí sinh dự thi phải đảm bảo rằng việc chỉnh sửa ảnh được thực hiện thông qua việc sử dụng phần mềm được mua hợp pháp.
 10. Thí sinh dự thi phải bảo đảm Sony và tất cả các nhân viên, giám đốc và người lao động của Sony không liên quan và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ khiếu nại hoặc kiện tụng của bên thứ ba, bao gồm các phí tổn và chi phí phát sinh theo đó, liên quan đến việc sử dụng Ảnh dự thi.

Ảnh dự thi

 1. Bằng việc gửi các Ảnh dự thi, mỗi thí sinh dự thi (a) đặc biệt cho phép Sony sử dụng và/hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng, mà không có bồi thường, lợi ích hoặc giải thưởng, một giấy phép không độc quyền và không huỷ ngang để sử dụng, tái xuất bản, chỉnh sửa và/hoặc sửa đổi Ảnh dự thi trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho mục đích marketing và quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn các ấn phẩm tại cửa hàng của Sony; (b) tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả các yếu tố có trong bài dự thi (i) là bản gốc của thí sinh dự thi hoặc được chỉnh sửa cho rõ hơn, (ii) không và sẽ không vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bất kỳ thỏa thuận nào mà thí sinh dự thi là một bên, (iii) không chứa nội dung phỉ báng, xảo trá, hoặc xuất bản hoặc bán sẽ vi phạm bất kỳ quy chế hoặc quy định liên bang hoặc quốc gia nào, (iv) không phải ảnh khiêu dâm hoặc bất kỳ hình thức trái pháp luật nào khác, và (v) không yêu cầu Sony phải trả hoặc chịu bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do việc Sony sử dụng hoặc khai thác ảnh dự thi. Bạn cũng sẽ phải bồi thường và bảo vệ Sony và các chi nhánh của Sony khỏi mọi khiếu nại, hành động, thiệt hại, mất mát và các phí tổn và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý và phí chuyên môn) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm những điều trên.  
 2. Những người đoạt giải sẽ đồng ý để Sony hoặc đại diện được uỷ quyền của Sony liên lạc để tham gia các sự kiện quan hệ công chúng gắn liền với cuộc thi nhằm đưa Cuộc thi và máy ảnh α series lên báo chí. Có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc trích dẫn các phát ngôn để đưa vào các thông cáo báo chí và các cuộc họp báo, các cuộc phỏng vấn,..v.v.
 3. Sony có quyền loại bỏ tất cả các bài dự thi không đáp ứng các quy tắc và quy định của Cuộc thi. Bao gồm các bài dự thi được gửi với thông tin không hợp lệ hoặc không chính xác.
 4. Các thi sinh có thể bị loại khỏi cuộc thi nếu sử dụng các phương pháp không lành mạnh hoặc phi đạo đức khi tham gia cuộc thi.
 5. Quyết định của Sony đối với những người đoạt giải là quyết định cuối cùng.

Giải thưởng

 1. Các giải thưởng không thể chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt và có thể tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Sony có quyền thay thế bất kỳ giải thưởng nào có giá trị tương tự mà không cần thông báo trước.
 2. Việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào đồng nghĩa với việc Người đoạt giải cho phép Sony sử dụng tên, hình ảnh, giọng nói và/hoặc chân dung của Người đoạt giải cho các mục đích biên tập, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và/hoặc các mục đích khác mà không cần bồi thường thêm trừ trường hợp bị pháp luật cấm. Việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào đồng nghĩa với việc mỗi Người đoạt giải bảo vệ Sony khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân hành động, và/ hoặc thiệt hại mà Người đoạt giải có, dù đã biết hay chưa biết tại thời điểm hiện tại, bất kỳ sự kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) cuộc thi, (ii) thương tật cá nhân và/hoặc thiệt hại về tài sản, trộm cắp hoặc thua lỗ do Người đoạt giải do việc sử dụng và/hoặc hưởng giải thưởng và/hoặc (iii) bất kỳ nghĩa vụ thuế nào liên quan đến Cuộc thi, giải thưởng và/hoặc sử dụng hoặc hưởng giải thưởng.
 3. Kết quả của tất cả Người đoạt giải sẽ được công bố vào cuối tháng 09 năm 2019 thông qua Trang web và trên trang Instagram @Sony.Alpha_photocontest.
 4. Ứng cử viên Giải quốc gia sẽ được liên hệ trực tiếp từ tài khoản Instagram của các quốc gia tham gia hoặc tài khoản Instagram @Sony.Alpha_photocontest vào cuối tháng 08 năm 2019 và sẽ được yêu cầu gửi dữ liệu của Ảnh dự thi cho Sony vào ngày do Sony chỉ định.  Ứng cử viên sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi nếu không cung cấp dữ liệu được yêu cầu trong vòng ba ngày làm việc. Các giải quốc gia sẽ được công bố liên tục từ cuối tháng 08 năm 2019 trên trang web SNS của Sony tại các quốc gia tham gia và bức ảnh đoạt Giải quốc gia đó sẽ được chia sẻ qua tài khoản Instagram "@Sony.Alpha_photocontest".  Các giải thế giới sẽ được công bố vào cuối tháng 09 năm 2019 trên tài khoản Instagram "@Sony.Alpha_photocontest", trang SNS của Sony tại mỗi quốc gia tham gia và tại các website của Tập Đoàn Sony.
 5. Theo các Điều khoản và Điều kiện tại đây, những Người đoạt giải trong cuộc thi sẽ nhận được (các) giải thưởng được liệt kê dưới đây:

Giải Thưởng Cho Người Chiến Thắng Toàn Cầu

Giải Toàn Cầu (Global Prize Winners)

Máy ảnh thay đổi ống kính Sony α9       

ILCE-9

Người chiến thắng được lựa chọn một trong số các ống kính Sony G Master Series được liệt kê dưới đây:

 • FE 16-35mm F2.8 GM           

SEL1635GM

 • FE 70-200mm F2.8 GM OSS

SEL70200GM

 • FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

SEL100400GM

 • FE 135mm F1.8 GM

SEL135F18GM

 • FE 24mm F1.4 GM

 SEL24F14GM

 

Giải Quốc Gia (Local Prize Winners)

Giải nhất (Grand Prize)

ILCE-7M3 chỉ có máy  (trị giá US$1,999.99)

Giải nhì (1st Runner Up)

ILCE-6400 + FE 16-50mm (trị giá US$999.99)

Giải ba (2nd Runner Up)

ILCE-6400 chỉ có máy (trị giá US$899.99) 1. Trong trường hợp bất kỳ Người thắng cuộc nào không đáp ứng các tiêu chí của Cuộc thi, Sony, theo quyết định của mình, có thể quyết định chọn Người thắng cuộc thay thế. Trong trường hợp này, bất kỳ Người chiến thắng nào khác sẽ được chọn theo cùng tiêu chí như được nêu trong Điều khoản và Điều kiện. Sony có thể lặp lại quá trình này bất kỳ số lần nào cho đến khi chọn được một Người chiến thắng đạt yêu cầu phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này.
 2. Các giải không được trao trong vòng 4 tuần kể từ ngày thông báo trao giải sẽ được xử lý theo quyết định của Sony. Quyết định của Sony về việc trao giải và/hoặc trong mọi tình huống, kể cả bất kỳ điều khoản nào không được đề cập trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả thí sinh tham gia Cuộc thi và sẽ không có câu hỏi, chủ đề hoặc kháng cáo liên quan đến quyết định của Sony. Việc đoạt bất kỳ giải trong Cuộc thi này phải tuân thủ bất kỳ và tất cả pháp luật, quy tắc và quy định hiện hành.

Trách nhiệm pháp lý

 1. Sony không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất hoặc thất vọng của thí sinh nào tham gia hoặc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào của Cuộc thi. Sony không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự lưu ký, trả lại, không giao hàng hoặc thiếu ảnh dự thi, chậm trễ, sai hướng dẫn, sự cố hoặc sự cố kỹ thuật của bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại nào, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị máy tính, bất kỳ email hoặc bài dự thi nào được nhận do các vấn đề kỹ thuật hoặc tắc nghẽn mạng, đường dây điện thoại hoặc bất kỳ ứng dụng nào, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào, bao gồm bất kỳ hư hỏng hoặc thiệt hại nào cho người đăng ký dự thi hoặc bất kỳ máy tính hoặc điện thoại di động liên quan hoặc do tham gia hoặc tải bất kỳ tài liệu nào trong Cuộc thi.
 2. Bằng cách tham gia cuộc thi hoặc nhận giải, bạn đồng ý rằng không có yêu cầu bồi thường nào liên quan đến các hư hỏng hoặc thiệt hại (bao gồm tổn thất đặc biệt, gián tiếp và hậu quả) sẽ được khẳng định chống lại Sony, các công ty mẹ, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của Sony từ bất kỳ và tất cả các tổn thất, thiệt hại, quyền, khiếu nại và hành động dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ Cuộc thi và chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào, bao gồm nhưng không hạn chế, thương tích cá nhân, tử vong và thiệt hại về tài sản.
 3. Bằng cách nộp bài thi, bạn đồng ý và đảm bảo rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ nội dung nào (a) thù hận, đe dọa hoặc khiêu dâm; Kích động bạo lực; Hoặc có chứa ảnh khỏa thân hoặc bạo lực bằng hình ảnh hoặc không lấy tiền; (b) vi phạm bất kỳ luật pháp, quy chế hoặc quy định pháp luật nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, những vi phạm về kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt hoặc quảng cáo sai); Đó là, hoặc được coi là, xúc phạm, phỉ báng, gây hận thù, kỳ thị hoặc tôn giáo, thiên vị hoặc gây khó chịu, bất hợp pháp đe dọa hoặc quấy rối bất hợp pháp bất kỳ cá nhân, công ty hợp danh hoặc công ty; (c) thay mặt cho bất kỳ thương gia hoặc nhà sản xuất nào, hoặc bạn đã được bồi thường hoặc được bất kỳ sự xem xét nào của bên thứ ba; (d) bao gồm bất kỳ thông tin nào liên quan đến các ứng dụng, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin liên lạc hoặc số điện thoại khác; (e) hoặc có chứa bất kỳ vi-rút máy tính, sâu mọt hoặc các chương trình hoặc tệp tin máy tính có khả năng gây tổn hại khác.

Sử dụng thông tin cá nhân

 1. Thông tin - Tất cả các thông tin, bao gồm thông tin cá nhân (“Thông tin”) đã gửi hoặc biết đến Sony và/hoặc các chi nhánh liên quan đến Cuộc thi này sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích đã nêu và xử lý theo các Điều khoản và Điều kiện này và Những điều được quy định trong Chính sách bảo mật của Sony tại: http://www.sony.com.vn/section/privacypolicy (“Chính sách Bảo mật”).
 2. Sử dụng thông tin – Bên cạnh những điều khoản được quy định trong Chính sách Bảo mật, bằng cách tham gia cuộc thi, bạn đồng ý cho Sony:
  1. sử dụng Thông tin mà không cần bồi thường, cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị của Sony; và
  2. sử dụng Thông tin mà không cần bồi thường, cho mục đích quản lý liên quan đến Cuộc thi.
 3. Mỗi cá nhân tham gia cuộc thi này đều thừa nhận rằng đối với bất kỳ Thông tin nào mà cá nhân đó cung cấp theo Trang web này:
  1. Cá nhân đó có quyền tiết lộ Thông tin đó; và
  2. Việc tiết lộ này tuân thủ luật pháp về quyền riêng tư của bất kỳ quốc gia nào, trong phạm vi địa lý của Cuộc thi và chúng tôi có quyền sử dụng Thông tin đó như được thể hiện trên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ Thông tin đó cho các đối tác bên ngoài của Sony hoặc các bên thứ ba).
 4. Cung cấp thông tin cho các bên thứ ba - Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển nhượng Thông tin cho một bên thứ ba không liên quan nếu không có sự chấp thuận của bạn. Nếu có thể, bạn sẽ có cơ hội cho biết bạn muốn “đồng ý” và / hoặc "không đồng ý" để tiếp nhận thông tin quảng cáo và / hoặc tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ và dịch vụ khác từ chúng tôi và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 5. Phân tích Hành vi Người dùng - Chúng tôi có quyền thực hiện phân tích thống kê về hành vi và đặc điểm của người dùng nhằm đo lường sự quan tâm và sử dụng các lĩnh vực khác nhau của Trang web và để thông báo cho nhà quảng cáo về những thông tin đó cũng như số người dùng đã được tiếp xúc hoặc nhấp vào biểu ngữ quảng cáo của họ. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp dữ liệu tổng hợp từ các phân tích này cho các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc chính sách của bất kỳ bên thứ ba nào yêu cầu thông tin cá nhân và bạn phải kiểm tra chính sách bảo mật hiện hành của bên đó.
 6. Cookies - Bạn nên biết rằng thông tin và dữ liệu có thể được tự động thu thập thông qua việc sử dụng "cookies". "Cookies" là các tệp văn bản nhỏ mà một trang web có thể sử dụng để nhận dạng người dùng lặp lại và cho phép chúng tôi quan sát hành vi và biên soạn dữ liệu tổng hợp để cải tiến trang web và nhằm mục tiêu quảng cáo. Cookies không gắn vào hệ thống của bạn và không làm hỏng tệp tin của bạn. Nếu bạn không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookies, có một thủ tục đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối hoặc chấp nhận tính năng cookies.
 7. Cập nhật hoặc xóa thông tin - Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ cập nhật, sửa đổi và chỉnh sửa đối với thông tin đã thu thập trước đây bằng cách sử dụng Mẫu phản hồi trên Trang web. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý về mặt thương mại để xóa thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, việc xóa thông tin của bạn có thể là bất khả thi vì có một số thông tin còn sót lại do sao lưu và hồ sơ xóa.

Khước từ

 1. Xin lưu ý rằng tất cả các tài liệu được đăng trên Trang web có thể được tải xuống công khai bởi những người xem thứ ba. Sony đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn người dùng tải xuống. Tuy nhiên, nếu tải xuống vẫn tồn tại, Sony sẽ không phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ thiệt hại mà việc này gây ra.

Khác

 1. Sony có toàn quyền quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ Cuộc thi này mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn nếu có những tình huống không lường trước được mà theo ý kiến ​​tuyệt đối của Sony có thể gây ảnh hưởng cho quá trình diễn ra Cuộc thi.
 2. Sony có toàn quyền sửa đổi/thay đổi các Điều khoản và Điều kiện và các giải mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thí sinh dự thi.
 3. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến Cuộc thi hoặc Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi, Sony sẽ có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
 4. Các Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.