Sony - Tết 2019

Kết quả chương trình trúng thưởng
Tết kỷ hợi vàng
sung túc cùng sony

Sản phầm

Kết quả trúng thưởngGiải đặc biệt

STT mã dự thưởng tên sản phẩm số serial sdt khách tên khách hàng đã mua tại
1 2923272 KDL-43W800F 5571065 093xxx8130 LÊ TÂN SANG CTY THE GIOI DI DONG
10 khách hàng trúng giải nhất
Giải thưởng
01 tv bravia kd-55x9000f
01 dàn soundbar ht-x9000f
01 máy ảnh dsc-rx100m6
01 playstation ps4 pro
đợt rút thăm STT mã dự thưởng tên sản phẩm số serial sdt khách tên khách hàng đã mua tại
ĐỢT 1 1 2879683 KD-55X7000F 5519041 097xxx2947 ANH THÁI CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 2 2948194 KDL-50W660F 5517806 076xxx3279 CAO HOÀNG PHONG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 3 2931985 KDL-43W800F 5561416 093xxx2443 CHÚ CHÍN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 4 2883940 KDL-48W650D 6703005 094xxx4181 CHÚ THÍCH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 5 2873463 KD-43X7500F 5555304 035xxx0056 CÔ LOAN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 6 2965576 KDL-43W660F 5564161 091xxx3920 LÊ VĂN HOÀN CTY CAO PHONG
ĐỢT 1 7 2889426 KD-65X7500F 5503448 098xxx0008 NGUYỄN HOÀNG THANH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 8 2962382 KDL-32W600D 6652299 092xxx3799 NGUYỄN HỮU QUANG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 9 2945553 KD-49X8500F 5510051 098xxx4464 NGUYỄN XUÂN THỦY CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 10 2963285 KD-43X7500F 5553823 070xxx8926 PHẠM SƠN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 11 3070605 KDL-43W660F 5548946 097xxx4911 CHÚ KIỆT CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 12 3062741 KDL-43W660F 5561115 097xxx5802 DƯƠNG VĂN NGHĨA SONY CENTER HOAN KIEM
ĐỢT 2 13 3048220 KDL-40W660E 5621016 037xxx4312 NGUYỄN NGỌC HÂN CTY VHC
ĐỢT 2 14 3075465 KD-43X8000E 5831149 092xxx6179 NGUYỄN VĂN HỘI CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 15 3010873 KDL-32W600D 6648683 091xxx7037 NGUYỄN VĂN TÂM CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 16 3076514 KD-49X8500F 5805842 097xxx5830 ĐÀO CHÍ PHÁCH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 17 3111454 KD-43X7500F 5572264 098xxx4110 ANH HUYNH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 18 3079414 HT-NT5 3352638 090xxx9292 PHẠM THU TRANG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 19 3015389 KD-43X7500F 5580869 096xxx1709 NGUYỄN THỊ THANH SƠN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 20 3009561 KDL-40W660E 5657847 079xxx1499 NGUYỄN VĂN HÙNG CTY THE GIOI DI DONG
50 khách hàng trúng giải nhì
Giải thưởng
đợt rút thăm STT mã dự thưởng tên sản phẩm số serial sdt khách tên khách hàng đã mua tại
ĐỢT 1 1 2905233 KDL-43W660F 5557423 090xxx1230 ANH AN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 2 2872408 KDL-32W600D 6654226 097xxx9449 ANH BẢO CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 3 2890618 KDL-48W650D 6707413 037xxx9253 ANH HÂN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 4 2932324 KDL-49W800F 5524908 0968xxx989 ANH HIẾU CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 5 2894720 KD-65X7500F 5503053 098xxx1603 ANH HÙNG CTY SAMNEC
ĐỢT 1 6 2920170 KDL-43W660F 5546257 090xxx6267 ANH KIỂU CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 7 2932623 KD-49X7500F 5532398 090xxx8707 ANH VIỆT TRUNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 8 2948269 KD-49X7500F 5519874 090xxx3314 ANH XINH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 9 2923546 KD-43X7000F 5507202 094xxx1483 CAO THU PHƯƠNG THẢO CTY CAO PHONG
ĐỢT 1 10 2968545 KDL-43W800F 5564342 091xxx9045 CHỊ CHI CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 11 2888788 KDL-32W600D 6646347 097xxx5437 CHỊ NHƯ CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 12 2930929 KD-49X7000F 5504073 097xxx2225 CHÚ BẢO CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 13 2885013 KD-43X8000E 5838452 035xxx7926 CHÚ CHÂU CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 14 2962809 KD-43X8500F 5807089 091xxx1683 ANH TUẤN CTY VHC
ĐỢT 1 15 2934476 KD-43X7500F 5574166 091xxx3988 CÔ HƯỜNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 16 2971106 KD-43X7500F 5550457 093xxx1699 Công ty TNHH TM ACS Việt Nam CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 17 2929678 KDL-43W800F 5553859 098xxx3414 Công ty TNHH TM ACS Việt Nam CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 18 2947940 KDL-32W600D 6661606 096xxx1484 ĐẶNG THỊ THÚY CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 19 2870520 KDL-40W650D 6721237 032xxx3889 HÀ QUỐC ĐẠI CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 20 2868828 KD-43X7500F 5553152 098xxx5008 CHỊ HUYỀN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 21 2932665 KDL-50W660F 5527840 032xxx9946 HUỲNH CẨM TÚ CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 22 2904119 KD-43X7000F 5513136 093xxx2189 KHƯU THÀNH VÂN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 23 2960759 KDL-40W660E 5638667 098xxx4593 LÊ THỊ MƠ CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 24 2966923 KDL-49W800F 5536050 098xxx6145 LÊ THỊ NHUNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 25 2891239 KD-43X7500F 5548116 034xxx3543 LÊ THỊ TÚ ANH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 26 2955328 KD-43X7500F 5547299 091xxx8889 LÊ TRỌNG HỮU CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 27 2932561 KD-43X7500F 5555196 091xxx9576 LÊ VĂN HOẠT CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 28 2939080 KD-55X7000F 5520704 038xxx3472 LÊ TRUNG ĐOÀN CTY MEDIAMART VIET NAM
ĐỢT 1 29 2917903 KD-43X7500F 5570784 093xxx1500 NGUYỄN BÁ NAM CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 30 2889390 KDL-49W800F 5532148 094xxx9925 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 31 2958220 KDL-43W660F 5556660 090xxx7929 NGUYỄN HỮU ĐẠO CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 32 2870851 KDL-43W800F 5566217 097xxx7837 NGUYỄN THỊ HOÀI NAM CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 33 2872773 KDL-48W650D 6707487 035xxx0929 NGUYỄN THỊ NGA CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 34 2878493 KD-55X7500F 5515341 097xxx1666 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH CTY MEDIAMART VIET NAM
ĐỢT 1 35 2879604 KD-43X7500F 5561312 094xxx3136 NGUYỄN VĂN CHÂU CTY CAO PHONG
ĐỢT 1 36 2928537 KDL-49W800F 5528031 098xxx1916 NGUYỄN VĂN ĐỊNH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 37 2925031 KD-49X8500F 5808882 077xxx5614 NGUYỄN VĂN ỰNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 38 2938221 KD-55X7500F 5512400 093xxx5122 NGUYỄN PHÚ THƯỞNG TY MEDIAMART VIET NAM
ĐỢT 1 39 2897717 KD-55X8000E 5832397 094xxx0340 PHẠM NGUYỄN TRUNG LINH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 40 2913074 KD-43X7500F 5560989 091xxx4637 PHẠM THỊ HIẾU CTY CAO PHONG
ĐỢT 1 41 2966431 KD-49X8000E 5555696 093xxx9759 PHAN HẢI TRIỀU CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 42 2926679 KDL-43W660F 5546825 096xxx4968 ANH SANG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 43 2951326 KDL-50W660F 5533565 093xxx2602 SƠN THỊ NGỌC LINH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 44 2962813 KDL-40W660E 5636369 096xxx6861 ANH THẮNG CTY VHC
ĐỢT 1 45 2900409 KD-55X7500F 5516585 098xxx2397 TRẦN KHẮC CHUNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 46 2934339 KDL-49W800F 5532226 093xxx6037 TRƯƠNG THỊ NGỌC NHUNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 47 2906486 KDL-43W800F 5571688 079xxx6295 VŨ THỊ XUÂN PHƯƠNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 48 2950377 KD-43X7500F 5541132 097xxx9605 HOÀNG THỊ THỦY CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 1 49 2966182 KD-43X8500F 5520761 091xxx1291 HOÀNG BÁ ĐẠO CTY MEDIAMART VIET NAM
ĐỢT 1 50 2948290 KD-43X8000E 5846473 035xxx0039 NGUYỄN GIA VIỄN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 51 3019223 BDV-E4100 3405267 098xxx0888 VŨ VIỆT CƯỜNG CTY MEDIAMART VIET NAM
ĐỢT 2 52 2977252 KD-43X8000E 5846398 091xxx6071 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 53 3074017 HT-CT290 3379579 091xxx6400 NGUYỄN VĂN THANH CTY CAO PHONG
ĐỢT 2 54 2993926 KD-43X7500F 5580454 096xxx8604 LÊ HỮU QUYẾT CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 55 3028581 HT-CT290 3373786 091xxx8458 PHẠM ĐỨC BÉ CTY VINCOMMERCE
ĐỢT 2 56 3061530 CUH-7106B 5690506 098xxx3797 THU CTY BACH TUNG
ĐỢT 2 57 3108220 KDL-40W650D 6714879 094xxx7126 TẠ DUY ĐIỂN CTY MEDIAMART VIET NAM
ĐỢT 2 58 3098318 CUH-7106B 5693109 093xxx0897 TRỊNH LINH GIANG HO KINH DOANH DUONG QUOC DAI
ĐỢT 2 59 2991427 KD-43X7500F 5573689 098xxx2354 LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 60 3107110 KD-49X8000E 5538552 098xxx5626 LÊ THỊ BẠN CTY MEDIAMART VIET NAM
ĐỢT 2 61 2996942 KDL-43W660F 5581203 096xxx8400 VI VĂN BÍNH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 62 3057322 KDL-50W660F 5527077 097xxx6470 NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 63 3052571 KD-65X7500F 5503597 098xxx8966 LÊ ANH TUẤN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 64 2977733 KDL-43W800F 5508286 037xxx6370 NGUYỄN THỊ NGỌC CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 65 2989259 KDL-43W800F 5572043 094xxx3395 CÔNG TY XD KIẾN TRÚC XANH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 66 3063153 KD-55X8500F 5508926 096xxx8198 TRẦN TUẤN ANH CTY MEDIAMART VIET NAM
ĐỢT 2 67 3094587 KDL-48W650D 6699450 093xxx1831 MAI VĂN THẢO CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 68 2990910 KDL-43W800F 5588747 037xxx1960 LẠI PHI HỔ CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 69 2998248 KD-43X7500F 5577598 094xxx8647 BÙI VĂN LONG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 70 3095111 KDL-43W800F 5588462 036xxx1196 TRẦN THỊ KIM THIẾT CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 71 3114519 KD-55A8F 5500662 098xxx5555 NGUYỄN VĂN CHINH CTY VINCOMMERCE
ĐỢT 2 72 2975362 KD-43X7500F 5580422 093xxx9724 TĂNG TIẾN PHÚC CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 73 3066646 KD-55X7500F 5508489 094xxx0668 ANH LẬP HUYỀN CTY SAMNEC
ĐỢT 2 74 3061965 KDL-49W800F 5539414 098xxx3455 TẠ ĐÌNH NGUYÊN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 75 2989107 KD-55X8000E 5834030 097xxx2193 HÀ QUANG SƠN CTY SAMNEC
ĐỢT 2 76 3051394 KDL-43W800F 5575950 034xxx5897 Cty TNHH TM ACS Việt Nam CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 77 3060152 KDL-32W610F 5523558 096xxx6965 TRẦN VĂN KHUYNH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 78 3101162 KDL-48W650D 6723911 038xxx9576 LÊ VĂN HÒE CTY SAMNEC
ĐỢT 2 79 3000735 KD-55X8500F 5507847 098xxx4824 NGUYỄN XUÂN NGỌC CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 80 2978084 KD-43X7500F 5574995 091xxx9663 NGUYỄN HỒNG VIỆT CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 81 3077024 KDL-40W650D 6691175 098xxx1476 Cty TNHH TM ACS Việt Nam Hà Nội CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 82 3073132 KD-49X7000F 5508767 035xxx5356 NGUYỄN VĂN MẠNH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 83 3056922 KD-43X8000E 5828495 098xxx6129 LAN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 84 3122112 KD-43X7500F 5571088 082xxx6469 LÊ HOÀI THƯƠNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 85 3061518 KDL-49W800F 5519081 032xxx0698 ĐẠT LÀ CTY SAMNEC
ĐỢT 2 86 3095755 BDV-E6100 3408655 084xxx6286 ANH SÁNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 87 3114846 HT-RT3 3378776 094xxx8381 NGUYỄN ĐỨC TÀI CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 88 2986445 KDL-43W800F 5549096 097xxx5080 Cty TNHH TM ACS Việt Nam CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 89 3081349 KDL-40W660E 5643191 036xxx2979 ANH TUẤN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 90 3118933 KDL-32W610F 5531179 039xxx0285 NGUYỄN NGỌC MỸ CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 91 3084059 KD-49X8000E 5540817 098xxx1175 LÝ THANH BÌNH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 92 3112888 KD-55X7000F 5519310 098xxx2055 TỐNG THỊ PHƯỚC THANH CTY VINCOMMERCE
ĐỢT 2 93 3080862 KD-49X8000E 5543915 09xxx0858 AN CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 94 3024775 KDL-40W650D 6734500 079xxx8345 TRẦN THỊ ÚT CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 95 3115432 KDL-32W610F 5526877 091xxx7065 NGUYỄN MINH HẢI CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 96 3088988 KD-49X7500F 5531774 070xxx4263 CỔ THỊ SEN CTY CAO PHONG
ĐỢT 2 97 3037825 KD-43X8000E 5841586 037xxx5966 TRẦN TUẤN ANH CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 98 3085735 KD-49X8000E 5554184 083xxx5724 NGÔ THỊ TƯƠI CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 99 3012161 KDL-43W800F 5561881 098xxx6255 NGUYỄN HỮU SÁNG CTY THE GIOI DI DONG
ĐỢT 2 100 3088574 KD-43X7500F 5585741 038xxx5013 TRẦN THỊ BÉ TƯ CTY CAO PHONG