Chọn model của bạn

WALKMAN CHỐNG NƯỚC VÀ CHỐNG BỤI

Sports Walkman® không dây với khả năng chống nước mặn để sử dụng cho các hoạt động ngoài trời

NW-WS413/GM E

Sports Walkman® không dây và chống nước mặn cho bạn thoải mái sử dụng trong các hoạt động ngoài trời

MÀU SẮC

Xanh cốm

Giá bán lẻ được đề xuất 1,990,000 VNĐ

Danh sách cửa hàng

Sản phẩm này của Sony có bán tại hệ thống phân phối bao gồm những cửa hàng dưới đây:

Xem thêm danh sách cửa hàng

Bạn sẽ dễ dàng duyệt qua danh sách cửa hàng cần tìm hay tìm thấy cửa hàng Sony ở gần bạn nhất.

Dealer locator