Tinh hoa từ TV của bạn

HĐH mới cho TV Android hiện đã khả dụng

Nâng cấp TV Android của bạn để tận hưởng thế giới giải trí trên TV hơn nữa

Xem dòng sản phẩm BRAVIA

Khám phá tất cả các dòng TV BRAVIA để tìm được chiếc TV phù hợp hoàn hảo với ngôi nhà của bạn.