8

4.4 dựa vào 8 đánh giá của khách hàng

6
1
0
0
1
Hiệu suất

Tuyệt vời

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tốt

Lưu ý: Những nội dụng Đánh giá Sản phẩm có thể đề cập đến các thuộc tính khác nhau của sản phẩm. Một số thuộc tính, tính năng của sản phẩm, và/hoặc dịch vụ được đề cập trong phần Đánh giá Sản phẩm có thể không có ở một số Quốc gia.

8 Đánh giá của Khách hàng

Model

0

Great features

108 cm (43”) 03 tháng tám 2022 bằng SonyGreatFan (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

I bought this TV one month ago. The TV picture is sharp with google TV features, awesome!

Hiệu suất

Tuyệt vời

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

Brand new but dead upon initial software update

139 cm (55") 27 tháng bảy 2022 bằng KTster (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

I think the title says it all. I am overall very disappointed in Sony and the product. Imagine being excited with your brand new tv in your nee home ready to setup and use but it just DOA. And I dont know how long Sony will take to settle this.

Hiệu suất

Kém

Thiết kế

Kém

Dễ dàng sử dụng

Kém

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

Trying to get used to my TV

126 cm (50") 14 tháng bảy 2022 bằng ilim (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

I bought the tv a few weeks ago and am still trying to accept that tv channels do not appear on the screen by default, unlike Samsung tvs. Advertisements frequently on Youtube programs are a nuisance!

Hiệu suất

Tuyệt vời

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Trung bình

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

Very nice colour. Sharp image.

108 cm (43”) 08 tháng bảy 2022 bằng LACA1 (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

Very good. I like the beautiful colour and share image.

Hiệu suất

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

Excellent features

139 cm (55") 03 tháng bảy 2022 bằng Sun John (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

Easy access and quality picture is precise. Easy access and use friendly.

Hiệu suất

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

Amazing Product

164 cm (65") 17 tháng sáu 2022 bằng PrinceCaspian (Malaysia) Người mua đã xác minh Xác minh

The picture with 4k quality are amazing. Value for the money.

Hiệu suất

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0

0

Mỹ quan, hình ảnh đẹp

43” (108 cm) 09 tháng sáu 2022 bằng Việt Hùng (Việt Nam) Người mua đã xác minh Xác minh

Tôi đã mua hơn 01 tháng qua: đây là chiếc ti vi hoàn hảo về mọi khía cạnh.

Hiệu suất

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

0

0

0

Chất lượng hình ảnh đẹp

55” (139 cm) 06 tháng sáu 2022 bằng Boy67 (Việt Nam) Người mua đã xác minh Xác minh

Hình ảnh sony luôn khác biệt với các sản phẩm khác.

Chất lượng hình ảnh

Tuyệt vời

Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

0

0