5

5.0 dựa vào 5 đánh giá của khách hàng

5
0
0
0
0
Chất lượng hình ảnh

Tuyệt vời

Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Lưu ý: Những nội dụng Đánh giá Sản phẩm có thể đề cập đến các thuộc tính khác nhau của sản phẩm. Một số thuộc tính, tính năng của sản phẩm, và/hoặc dịch vụ được đề cập trong phần Đánh giá Sản phẩm có thể không có ở một số Quốc gia.

5 Đánh giá của Khách hàng

0

This 48”A90K OLED tv is the best TV I ever bought.

121 cm (48”) 26 tháng mười hai 2022 bằng Am HIng (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

The setting of this A90K Oled TV is very easy especially the remote control very easy to use and the backlight very useful.

Chất lượng hình ảnh

Tuyệt vời

Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

3

0

My first OLED experience

121 cm (48”) 26 tháng mười 2022 bằng Dante_wj (Thái Lan) Người mua đã xác minh Xác minh

Happy with its pic and audio quality but Sony need to work more in design

Chất lượng hình ảnh

Tuyệt vời

Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tốt

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

1

0

Brilliant pictures and very good sounds

121 cm (48”) 27 tháng chín 2022 bằng Nino R (Thái Lan) Người mua đã xác minh Xác minh

I bought this TV last week and am very satisfied with the product

Chất lượng hình ảnh

Tuyệt vời

Chất lượng âm thanh

Tuyệt vời

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Tốt

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

5

0

Perfect picture quality

121 cm (48”) 07 tháng chín 2022 bằng Jjbtan (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

A perfect TV to watch with excellent sound and picture,

Hiệu suất

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

1

1

0

Wonderful TV

121 cm (48”) 19 tháng bảy 2022 bằng Lingam (Singapore) Người mua đã xác minh Xác minh

Overall great quality pictures, features and sound quality

Hiệu suất

Tuyệt vời

Thiết kế

Tuyệt vời

Dễ dàng sử dụng

Tuyệt vời

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

1

0