Xperia™: các sáng kiến hướng đến bao bì thân thiện với môi trường

Sản phẩm và dịch vụ có sẵn tùy theo khu vực.

Nỗ lực hướng tới loại bỏ tất cả bao bì nhựa và đạt một bước tiến xa hơn nữa

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2021, Quản lý xanh 2025 (GM2025) là một tập hợp các mục tiêu môi trường trung hạn nằm trong kế hoạch Road to Zero (Loại bỏ tác động đến môi trường) của Sony. GM2025 từng bước giảm dần nhựa trong bao bì cho các sản phẩm di động của chúng tôi, tiến tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn.

Các sáng kiến thân thiện với môi trường của Xperia

Xem video này để tìm hiểu cách Xperia tiếp cận các sáng kiến môi trường.

Vui lòng chấp nhận cookie của Youtube để xem video này

Truy cập vào mục tùy chọn cookie bên dưới và đảm bảo bật cookie của Youtube ở dưới phần “Functional” (Chức năng).

Cải tiến bao bì

Nỗ lực hướng tới bao bì không nhựa

Bao bì riêng lẻ, bao gồm hộp sản phẩm và khay, hiện đang sử dụng Vật liệu hỗn hợp gốc của chúng tôi.

Hình ảnh ba thành phần chính trong Vật liệu hỗn hợp gốc của Sony: tre, mía và giấy tái chế.
Vật liệu hỗn hợp gốc là gì?

Vật liệu hỗn hợp gốc là vật liệu giấy do Sony phát triển và được sản xuất từ các loại thực vật có chu kỳ sinh trưởng ngắn cùng với giấy tái chế. Vật liệu này phù hợp với nhiều loại bao bì khác nhau.

Giảm nhựa ở hộp bên ngoài

Duy trì việc bảo vệ sản phẩm và chức năng bao bì

[1] Nhựa → Giấy    [2] Loại bỏ khay nhựa 

Sứ mệnh của chúng tôi: bỏ bao bì nhựa

Shinji Kitazawa

Kỹ sư thiết kế bao bì
Tập đoàn Sony, 
Trung tâm công nghệ sản phẩm

Chân dung kỹ sư thiết kế bao bì Shinji Kitazawa

Chúng tôi đã loại bỏ nhựa thành công khỏi bao bì của mình. Bao bì làm từ giấy phục vụ hai mục đích: đầu tiên là cho phép chúng tôi sử dụng vật liệu có sẵn mà vẫn đảm bảo chức năng, và thứ hai là giảm gánh nặng thải bỏ hoặc tái chế ở dạng vật liệu giấy hoàn toàn. 

Chúng tôi vui mừng với thành tựu loại bỏ nhựa khỏi bao bì của mình. Tuy nhiên, vì hình dạng của bao bì vẫn giữ nguyên dù có sự thay đổi về vật liệu, nên rất khó để nhận ra sự khác biệt bằng mắt thường nếu chỉ cầm trên tay. Do đó, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để thu thập thông tin và tìm ra cách hay hơn nhằm truyền đạt thông điệp môi trường đến khách hàng một cách hiệu quả. 

Ở quá trình này, Vật liệu hỗn hợp gốc (OBM) của Sony đóng vai trò then chốt trong việc truyền tải trực quan thông điệp của chúng tôi. Tuy sở hữu những đặc tính cơ bản của giấy, nhưng vật liệu này lại được chế tạo tỉ mỉ từ các vật liệu đã được chọn lọc cẩn thận, nhằm giữ nguyên kết cấu tự nhiên mà không pha thêm màu. Chúng tôi đã tiếp thu một khái niệm thiết kế mới nhờ tận dụng các đặc điểm độc đáo của OBM: “bao bì dễ nhìn, dễ chạm và truyền tải thông điệp của chúng tôi”, cũng như ra mắt hình dạng bên ngoài mới có cảm giác mềm mại và tự nhiên. 

Bao bì OBM đóng vai trò nền tảng trong hoạt động truyền thông của chúng tôi, bằng cách thể hiện tầm nhìn hướng tới một tương lai nơi khách hàng có thể chủ động gắn kết với môi trường cùng chúng tôi.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN