2,290,000 VNĐ

1

3.0 dựa vào 1 đánh giá của khách hàng

0
0
1
0
0
Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Trung bình

Lưu ý: Những nội dụng Đánh giá Sản phẩm có thể đề cập đến các thuộc tính khác nhau của sản phẩm. Một số thuộc tính, tính năng của sản phẩm, và/hoặc dịch vụ được đề cập trong phần Đánh giá Sản phẩm có thể không có ở một số Quốc gia.

1 Đánh giá của khách hàng

0

NO IDEA WHATS THE DIFFERENT WITH OTHERS HEADPHSET

MDR-G300/WZ E 04 tháng tám 2022 bằng Gyroo (Malaysia) Người mua đã xác minh Xác minh

No idea how INZONE hub work and the settings adjustment specially when i turn on the "Spatial Sound" makes the sound become really WEIRD like "empty cap covering my ears" BUT HEADPHONE IT SELF STILL WORK NORMALLY LIKE OTHER AVERAGE HEADSETS

Hiệu suất

Trung bình

Thiết kế

Tốt

Dễ dàng sử dụng

Trung bình

Hiện chưa có bản dịch, vui lòng thử lại sau

0

0