ID bài viết : 00233163 / Sửa lần cuối : 28/02/2023In

Hướng dẫn kết nối BRAVIA

    Vui lòng chọn thiết bị được kết nối với Tivi từ danh mục sản phẩm dưới đây.

    Hướng dẫn này sẽ đề xuất phương pháp đi dây khả thi và hướng dẫn chung về cách thiết lập kết nối dựa trên lựa chọn của bạn.