ID bài viết : 00249745 / Sửa lần cuối : 25/07/2023In

Tôi không thể sử dụng tính năng Google Assistant trên tai nghe của tôi hoặc tôi nhận được thông báo “Google Assistant is not connected”.

  QUAN TRỌNG: Trước khi thực hiện, hãy tham khảo bài viết Sử dụng Google Assistant với tai nghe không dây để kiểm tra xem thiết bị của bạn có đáp ứng các yêu cầu để sử dụng chức năng Google Assistant hay không.
  Lưu ý: Bạn sẽ không thể liên kết tai nghe với ứng dụng Google Assistant dành cho iOS do những thay đổi về tính năng Google Assistant của Google.


  Các bước khắc phục sự cố

  QUAN TRỌNG:

  • Nếu thông tin thiết bị không được đăng ký, hãy bắt đầu từ bước 3.
  • Quy trình thực hiện hoặc các hình ảnh có thể khác tùy theo phiên bản hệ điều hành, phiên bản ứng dụng hoặc thiết bị.

  Bước 1 Xóa thông tin đăng ký trên ứng dụng

  Lưu ý: Mô tả dưới đây sử dụng các ví dụ với tai nghe WF-1000XM3.

  1. Trên màn hình HOME của thiết bị Android, khởi động ứng dụng Headphones Connect để kết nối với tai nghe.
  2. Chọn biểu tượng (Settings (Cài đặt)) cho chức năng Google Assistant.
  3. Trên màn hình Edit (Chỉnh sửa), chọn Learn more (Tìm hiểu thêm).
  4. Trên màn hình Google Assistant, chọn Get started with the Google Assistant (Bắt đầu với Google Assistant), sau đó chọn biểu tượng Khám phá & Hồ sơ của bạn.
    
  5. Chọn Profile picture or initial (Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt) ở phía trên cùng bên phải → Settings (Cài đặt) → Assistant (Trợ lý), sau đó chọn tên mẫu tai nghe dưới phần Assistant device (Thiết bị trợ lý).
  6. Chọn Remove your Google Assistant (Xóa Google Assistant của bạn), sau đó xóa thông tin thiết bị.

  Bước 2 Xóa thông tin thiết bị Bluetooth được đăng ký trên thiết bị Android.

  1. Trên màn hình Home của thiết bị Android, chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Device connection (Kết nối thiết bị).
   Lưu ý: Nếu chức năng Bluetooth được đặt là Off (Tắt) thì hãy chuyển thành On (Bật).
  3. Ở bên phải của tên mẫu tai nghe, chọn (Settings (Cài đặt)), sau đó chọn FORGET DEVICE (QUÊN THIẾT BỊ) và xóa thông tin đã đăng ký.

  Bước 3 Ghép nối với tai nghe

  1. Trên màn hình Home của thiết bị Android, chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Device connection (Kết nối thiết bị).
  3. Nhấn nút Power (Nguồn) trên tai nghe trong 7 giây để vào chế độ ghép nối.
   • Đối với tai nghe Truly Wireless: Giữ ngón tay trên các nút/cảm biến cảm ứng trên cả tai nghe bên trái và tai nghe bên phải trong khoảng 7 giây. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
   • Đèn báo trên tai nghe sẽ nhấp nháy khi tai nghe đang ở chế độ ghép nối.
     
  4. Chọn Pair new device (Ghép nối thiết bị mới) hoặc Bluetooth, sau đó chọn tên mẫu tai nghe và ghép nối với tai nghe.
   Lưu ý:
   • Nếu BluetoothOff (Tắt), hãy đặt thành On (Bật).
   • Nếu bắt buộc phải nhập Mã khóa, hãy nhập 0000.
    LƯU Ý: Mã khóa còn có thể được gọi là Mật mã, Mã PIN, Số PIN hoặc Mật khẩu.
  5. Đảm bảo tai nghe xuất hiện trong Available media devices (Thiết bị đa phương tiện có sẵn).

  Bước 4 Thiết lập Google Assistant

  1. Trên màn hình Home của thiết bị Android, khởi động ứng dụng Headphones Connect.
  2. Chọn biểu tượng (Settings (Cài đặt)) cho chức năng Google Assistant, sau đó trong màn hình Edit (Chỉnh sửa), chọn Learn more (Tìm hiểu thêm).
   Lưu ý: Nếu Google Assistant không hiển thị, hãy gán chức năng Google Assistant cho cảm biến cảm ứng hoặc nút.
  3. Trên màn hình Google Assistant, chọn Get started with the Google Assistant (Bắt đầu với Google Assistant), sau đó chọn Finish headphones setup (Hoàn tất thiết lập tai nghe).
  4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập. Sau khi hoàn thành thiết lập, hãy thử sử dụng Google Assistant với tai nghe.