ID bài viết : 00290343 / Sửa lần cuối : 19/07/2023In

[VIDEO] Dòng Bluetooth - Kết nối với máy tính Windows hoặc Mac

  Một loạt bài gồm 4 phần, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn mọi thông tin cần biết để tận dụng hết khả năng của các thiết bị Bluetooth Sony của bạn.

  Trong tập này của loạt bài này, chúng tôi sẽ giải thích cách ghép nối (các) thiết bị tương thích Bluetooth của bạn với máy tính Windows hoặc Mac.


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube


  Các video hướng dẫn khác trong Dòng Bluetooth

  1. Ghép nối thiết bị
  2. Ghép nối thiết bị với NFC (Giao tiếp tầm ngắn)
  3. Mẹo khắc phục sự cố cần thiết