ID bài viết : 00231592 / Sửa lần cuối : 07/09/2023In

Các cài đặt Bộ chỉnh âm trên thiết bị kết nối Bluetooth có xuất hiện trên headset không dây không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy theo thiết bị Bluetooth, các cài đặt Bộ chỉnh âm của thiết bị kết nối Bluetooth có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện trên headset. 

  Khi được kết nối với máy nghe nhạc Walkman

  Khả năng các cài đặt Bộ chỉnh âm sẽ xuất hiện trên tai nghe tùy thuộc vào mẫu máy nghe nhạc Walkman:

  • Dòng NW-A30, NW-A40, NW-A50, NW-WM1 và NW-ZX300
   Các cài đặt Bộ chỉnh âm sẽ không xuất hiện trên tai nghe với những mẫu này. Để cài đặt Bộ chỉnh âm trên tai nghe, hãy kết nối điện thoại thông minh của bạn với tai nghe và thiết lập Bộ chỉnh âm thông qua ứng dụng Sony | Headphones Connect. Ứng dụng này sẽ lưu trữ các cài đặt Bộ chỉnh âm trên tai nghe. Sau khi hoàn thành bước này, hãy kết nối tai nghe với máy nghe nhạc Walkman. Lúc này, bạn đã có thể phát nhạc trên tai nghe với tính năng Bộ chỉnh âm đã được kích hoạt.
    
  • Dòng NW-ZX100, NW-A20, NWZ-A860, NWZ-A10 và NWZ-S770
   Các cài đặt Bộ chỉnh âm sẽ xuất hiện trên tai nghe với những mẫu này. Từ menu Home , làm theo các bước sau đây để bật tính năng Bộ chỉnh âm (Cài đặt sẵn hiệu ứng âm thanh): Settings (Cài đặt) > Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth) > Sound Effect Preset (Cài đặt sẵn hiệu ứng âm thanh).

  Khi được kết nối với điện thoại thông minh hoặc thiết bị Bluetooth khác

  Cài đặt Bộ chỉnh âm thông qua ứng dụng Sony | Headphones Connect. Ứng dụng này sẽ lưu trữ các cài đặt Bộ chỉnh âm trên tai nghe. Sau khi hoàn thành bước này, hãy kết nối tai nghe với điện thoại thông minh hoặc thiết bị Bluetooth khác. Lúc này, bạn đã có thể phát nhạc trên tai nghe với tính năng Bộ chỉnh âm đã được kích hoạt.