ID bài viết : 00276966 / Sửa lần cuối : 07/11/2023In

Khi tai nghe được kết nối với máy tính, không có âm thanh hoặc micrô không hoạt động.

Cách chuyển các cài đặt loa hoặc micrô của máy tính sang cài đặt tai nghe.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý:

  • Đảm bảo tai nghe Bluetooth của bạn được kết nối với máy tính thông qua kết nối Bluetooth.
  • Nếu bạn không thể tìm thấy tên thiết bị Bluetooth trên máy tính, có thể tai nghe Bluetooth của bạn chưa được kết nối với máy tính. Để tìm hiểu cách kết nối tai nghe Bluetooth với máy tính, hãy tham khảo bài viết này
  • Nếu bạn đã kết nối thành công tai nghe với máy tính qua Bluetooth nhưng không nghe được âm thanh qua tai nghe hoặc micrô không hoạt động, bạn có thể cần phải thay đổi các cài đặt trên máy tính của bạn:
  • Các mục menu hiển thị trên máy tính có thể khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành.

  Đối với Windows 11

  1. Mở menu Start (Bắt đầu) và chọn Settings (Cài đặt) → System (Hệ thống) → Sound (Âm thanh).
  2. Cuộn xuống menu Advanced (Nâng cao) và chọn More sound settings (Cài đặt âm thanh khác).
  3. Trong tab Playback (Phát lại), chọn Headphones (Tai nghe), sau đó nhấp vào Set as Default Device (Đặt làm thiết bị mặc định).
  4. Chọn OK để đóng màn hình cài đặt.

  Đối với Windows 10

  1. Ở bên phải của màn hình máy tính, nhấp chuột phải vào biểu tượng Speaker (Loa).
  2. Chọn Open Sound settings (Mở cài đặt âm thanh), sau đó chọn Sound Control Panel (Bảng điều khiển âm thanh).
  3. Chọn tab Playback (Phát) để hiển thị danh sách thiết bị.
  4. Chọn Headset (Tai nghe) được gắn nhãn Hands-free (Rảnh tay) và nhấp vào Set as Default Device (Đặt làm thiết bị mặc định).
   Lưu ý: Nếu bạn có tai nghe khác có cùng tên này, hãy đảm bảo chọn mẫu tai nghe được gắn nhãn Hand-Free (Rảnh tay).
  5. Chọn OK để đóng màn hình cài đặt.

  Đối với Windows 8.1

  1. Ở bên phải của màn hình máy tính, nhấp chuột phải vào biểu tượng Speaker (Loa).
  2. Chọn Playback devices (Thiết bị phát lại).
  3. Chọn Headset (Tai nghe) được gắn nhãn Hands-free (Rảnh tay) và nhấp vào Set as Default Device (Đặt làm thiết bị mặc định).
   Lưu ý: Nếu bạn có tai nghe khác có cùng tên này, hãy đảm bảo chọn mẫu tai nghe được gắn nhãn Hand-Free (Rảnh tay).
  4. Chọn OK để đóng màn hình cài đặt.

  Nếu việc thay đổi các cài đặt máy tính không có hiệu quả

  Hãy làm theo các bước dưới đây nếu việc thay đổi các cài đặt máy tính của bạn không giải quyết được sự cố:

  1. Tắt tai nghe rồi bật lại.
   Lưu ý đối với tai nghe Truly Wireless: Để tắt tai nghe, hãy đặt tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp rồi lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
  2. Khởi động lại máy tính.
  3. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.
  4. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý:
   • Quá trình cài đặt lại sẽ đưa tai nghe về cài đặt gốc và tất cả thông tin ghép nối Bluetooth sẽ bị xóa. Sau khi cài đặt lại, hãy xóa thông tin ghép nối khỏi máy tính và thực hiện ghép nối lại.
   • Nếu bạn đã kết nối với máy tính bằng tai nghe có tên "LE-xxxxx (tên model)" thì tai nghe sẽ được ghép nối với máy tính ở chế độ Low Energy (Năng lượng thấp). Điều này có thể khiến kết nối Bluetooth không thành công và bạn có thể không nghe được âm thanh từ tai nghe. Để tránh xảy ra trường hợp này, hãy ghép nối tai nghe không có "LE-xxxxx" trong tên. Nếu chỉ hiển thị "LE-xxxxx" khi ghép nối, hãy đợi một lúc cho đến khi tên mẫu máy không có "LE-xxxxx" xuất hiện trong danh sách.
  5. Hãy thử kết nối tai nghe với một ứng dụng hoặc máy tính khác để xem sự cố còn tồn tại không.