ID bài viết : 00244805 / Sửa lần cuối : 14/04/2021In

Sự cố có được khắc phục sau khi bạn ngắt kết nối và kết nối lại thiết bị USB, sau đó bật loa Sound Bar hay không?

  Hãy thử quy trình sau đây.

  1. Tắt loa Sound Bar.

    
  2. Tháo ra rồi kết nối lại thiết bị USB.


   LƯU Ý:
   • Đảm bảo thiết bị USB kết nối an toàn vớicổng (USB).
   • Nếu thiết bị USB được kết nối thông qua USB hub, hãy ngắt kết nối thiết bị USB với hub, sau đó kết nối trực tiếp thiết bị USB với Loa Sound Bar.
   • Khi kết nối máy nghe nhạc Walkman hoặc điện thoại thông minh, có thể sẽ không nhận dạng được bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài (ví dụ như thẻ nhớ).
  3. Bật loa Sound Bar.

    
  • Sự cố được khắc phục

   Sự cố xảy ra do kết nối thiết bị USB thông qua USB hub, hoặc do trục trặc tạm thời trên Loa Sound Bar.

  • Sự cố không được khắc phục

   

   

  Quay lại Menu chính