ID bài viết : 00228969 / Sửa lần cuối : 26/06/2019

Cách ghép nối thiết bị Bluetooth với máy tính xách tay / máy tính để bàn

  Bước 1: Đảm bảo máy tính xách tay / máy tính để bàn của bạn có mô-đun Bluetooth

  Bước quan trọng đầu tiên là phải đảm bảo máy tính xách tay / máy tính để bàn có mô-đun Bluetooth. Một số máy tính xách tay / máy tính để bàn có thể không được trang bị phần cứng này. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy tính xách tay / máy tính để bàn để biết máy có mô-đun Bluetooth hay không.

  Nếu máy tính xách tay / máy tính để bàn không được trang bị mô-đun Bluetooth, bạn có thể mua một bộ chuyển đổi mô-đun Bluetooth bên ngoài để bật chức năng Bluetooth trên máy.

  Bước 2: Đặt thiết bị bạn muốn kết nối ở chế độ ghép nối

  Chuyển cài đặt trên thiết bị bạn muốn kết nối với máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn thành có thể phát hiện được. Bạn có thể làm được điều này bằng cách khởi chạy chế độ ghép nối. Thao tác thực hiện sẽ thay đổi tùy theo thiết bị bạn muốn sử dụng (tai nghe, loa, điện thoại thông minh, v.v.). Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị để biết thêm thông tin về chế độ ghép nối.

  • Đối với loa hoặc tai nghe Bluetooth, bạn sẽ phải nhấn và giữ nút ghép nối trong vài giây để kích hoạt chế độ ghép nối trên loa hoặc tai nghe Bluetooth.
    
  • Nếu là lần đầu tiên bạn sử dụng loa hoặc tai nghe, nhiều khả năng thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối ngay khi bật.
    
  • Tuy nhiên, hãy nhớ rằng kể từ lần ghép nối thứ hai trở đi, chế độ ghép nối sẽ không còn giống như lần đầu tiên bạn thực hiện sau khi mở hộp thiết bị:
   Ví dụ: Tai nghe MDR-1000X sẽ ngay lập tức chuyển sang chế độ ghép nối trong lần sử dụng đầu tiên; đến lần thứ hai, bạn sẽ phải nhấn và giữ nút chế độ ghép nối trong vòng 7 giây.
    
  • Hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn không kết nối sẵn với thiết bị trước đó: Thiết bị Bluetooth thường tự động kết nối với thiết bị đã từng ghép nối trước đó khi được đặt gần nhau và đã bật Bluetooth.
    

  Bước 3: Bật Bluetooth trên máy tính xách tay/máy tính để bàn

  Windows 10 & 8

  1. Chuyển đến [Settings] (Cài đặt)
  2. Nhấp vào [Devices] (Thiết bị)
  3. Nhấp vào tab [Bluetooth] và đảm bảo Bluetooth được đặt ở chế độ [ON] (BẬT)
   Bật Bluetooth trong Windows 10 & 8
    
  4. Nếu không, chọn [More Bluetooth options] (Tùy chọn Bluetooth khác) / [Advanced Bluetooth settings] (Cài đặt Bluetooth nâng cao) dưới phần Related Settings (Cài đặt liên quan)
  5. Cửa sổ cài đặt Bluetooth sẽ xuất hiện. Trong tab [Options] (Tùy chọn) đầu tiên, bạn sẽ thấy phần [Discovery] (Dò tìm) với tùy chọn [Allow Bluetooth devices to find this PC] (Cho phép thiết bị Bluetooth tìm máy tính này)
  6. Đánh dấu tùy chọn và đừng quên nhấp vào nút [Apply] (Áp dụng) ở dưới cùng

   

  Windows 7

  1. Chuyển đến [Control Panel] (Bảng điều khiển)
  2. Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm [Bluetooth]
   Bật Bluetooth trong Windows 7
    
  3. Nhấp vào [Change Bluetooth settings] (Thay đổi cài đặt Bluetooth) và đảm bảo tất cả các cài đặt cần thiết đều đã được bật:
   1. Allow Bluetooth devices to find this computer (Cho phép thiết bị Bluetooth tìm máy tính này)
   2. Allow Bluetooth devices to connect to this computer (Cho phép thiết bị Bluetooth kết nối với máy tính này)
   3. Alert me when a new Bluetooth device wants to connect (Cảnh báo tôi khi một thiết bị Bluetooth mới muốn kết nối)
  4. Đừng quên nhấn nút [Apply] (Áp dụng)

   

  iOS / Mac

  1. Trên máy Mac, chọn menu Apple > System Preferences (Tùy chọn hệ thống) rồi nhấp vào Bluetooth.
   Máy Mac của bạn hiện đã có thể phát hiện được.
  2. Bạn cũng có thể đi đến thanh menu trên cùng và nhấp vào biểu tượng Bluetooth nếu có sẵn
   Đảm bảo Bluetooth đã được bật.

   Bật Bluetooth trên iOS MAC

   Menu bật Bluetooth trong iOS

   

  Bước 4: Ghép nối và thiết lập thiết bị của bạn

  Windows 10 & 8

  1. Nhấp vào nút [Start] (Bắt đầu) và chọn [Settings] (Cài đặt)
  2. Chọn [Devices] (Thiết bị)
   Ghép nối Bluetooth trong Windows 10 1

    
  3. Nhấp vào tab [Bluetooth] rồi nhấp vào nút [Bluetooth] để bật chức năng BLUETOOTH.

   Ghép nối Bluetooth trong Windows 10 2
    
  4. Chọn thiết bị và nhấp vào [Pair] (Ghép nối)
  5. Kiểm tra các cài đặt âm thanh để đảm bảo âm thanh được phát qua đúng ngõ ra. 

   

  Windows 7

  1. Nhấp vào [Start] (Bắt đầu)
  2. Chuyển đến [Control Panel] (Bảng điều khiển)
  3. Chọn [Devices and Printers] (Thiết bị và máy in) (đôi khi nằm dưới phần [Hardware and Sound] (Phần cứng và âm thanh))
  4. Trong phần [Devices and Printers] (Thiết bị và máy in), nhấp chọn [Add a device] (Thêm thiết bị)
  5. Đảm bảo tai nghe Bluetooth đã được chuyển sang “Pairing Mode” (Chế độ ghép nối)
  6. Lựa chọn thiết bị bạn muốn kết nối từ danh sách (sẽ có nhiều thiết bị khác sẵn sàng để kết nối ở xung quanh).

   Trong ví dụ sau đây, chúng ta sẽ kết nối tai nghe WH-H900 sau khi đặt tai nghe ở chế độ ghép nối bằng cách nhấn nút ON (BẬT) trong 7 giây.

   Ghép nối Bluetooth trong Windows 7 1

    
  7. Trong cửa sổ [Add a device] (Thêm thiết bị), chọn tai nghe Bluetooth và thông báo [Connecting to device] (Kết nối với thiết bị) sẽ xuất hiện

   Ghép nối Bluetooth trong Windows 7 2
    
  8. Khi đó, máy tính của bạn sẽ tự động cài đặt các trình điều khiển cần thiết và hiển thị thông báo gần khu vực thanh tác vụ. Bạn có thể phải nhập mã ghép nối tùy theo mẫu loa hoặc tai nghe. Mã mặc định là 0000.

  9. Sau khi thiết bị đã được thêm, bạn sẽ nhìn thấy màn hình sau đây:

   Ghép nối Bluetooth trong Windows 7 3
    

  10. Khi nhấp vào nút [Devices and Printers] (Thiết bị và máy in), bạn sẽ được chuyển đến một danh sách các thiết bị đã từng kết nối với máy tính xách tay/máy tính để bàn của bạn. Khi bạn nhấp đúp vào thiết bị, màn hình tùy chọn sau đây sẽ xuất hiện:

   Ghép nối trong Windows 7 4

  11. Nếu tai nghe của bạn được trang bị micrô, bạn sẽ có thể lựa chọn sử dụng tai nghe cho hoạt động theo ý muốn:

   1. Nghe nhạc

   2. Forward VoIP Calls to Handsfree (Chuyển tiếp cuộc gọi VoIP để sử dụng chế độ rảnh tay)

    Xin lưu ý rằng tùy chọn thứ hai sẽ có chất lượng âm thanh kém hơn so với tùy chọn thứ nhất do ưu tiên cường độ tín hiệu hơn chất lượng âm thanh.

  12. Cuối cùng, nhấp chuột phải vào biểu tượng âm thanh trên thanh tác vụ để chọn [Playback devices] (Thiết bị phát lại) và đảm bảo tai nghe của bạn đã được chọn là Default Playback Device (Thiết bị phát mặc định)

   Menu thiết bị phát lại khi ghép nối Bluetooth trong Windows 7

   Thiết bị phát lại khi ghép nối Bluetooth trong Windows 7

   

  iOS / Mac

  1. Nếu loa hoặc tai nghe của bạn đã được chuyển sang chế độ ghép nối thành công, chúng sẽ xuất hiện trong danh sách Bluetooth. Nếu không, hãy cuộn xuống để đảm bảo thiết bị không bị ẩn ở phần dưới của menu.

   Trong ví dụ sau đây, chúng ta sẽ ghép nối cả hai tai nghe MDR-1000X và MDR-ZX330BT
    
  2. Chọn thiết bị trong danh sách và nhấp vào nút [Pair] (Ghép nối)

   Ghép nối Bluetooth Mac iOS bước 1
    
  3. Bạn có thể kết nối nhiều thiết bị (nhưng không nhất thiết phải phát cùng một lúc, bạn sẽ phải chọn nguồn ngõ ra) 

   Ghép nối Bluetooth Mac iOS bước 2
    

  4. Đừng quên kiểm tra các cài đặt âm thanh trong phần tùy chọn hệ thống để bật ngõ ra đúng:

   Ghép nối Bluetooth Mac iOS bước 3

   

  Các mẹo khắc phục sự cố bổ sung

  TẮT và BẬT lại Bluetooth

  Cố gắng TẮT và BẬT lại Bluetooth nếu bạn chắc chắn rằng thiết bị đã được chuyển sang chế độ ghép nối nhưng lại không hiển thị trong danh sách trên máy tính của bạn.


  Hãy nhớ TẮT chế độ máy bay (Windows 10)

  1. Chuyển đến [Start] (Bắt đầu)
  2. Chọn Settings (Cài đặt)
  3. Chuyển đến [Network & Internet] (Mạng & Internet)
  4. Chuyển tùy chọn [Airplane Mode] (Chế độ máy bay) thành [OFF] (TẮT)


  Kiểm tra trình điều khiển Bluetooth của bạn

  1. Nhấp vào [Start] (Bắt đầu) và tìm kiếm [Device Manager] (Trình quản lý thiết bị) (Một cửa sổ sẽ hiện lên như trong ảnh chụp màn hình dưới đây)
  2. Tìm kiếm tất cả danh sách Bluetooth bằng cách mở [Network Adapters category] (Danh mục bộ điều hợp mạng) và/hoặc [Bluetooth Radios category] (Danh mục radio Bluetooth) (nếu có).

   Ảnh chụp màn hình thiết bị điều hợp mạng Bluetooth

  3. Đảm bảo trình khởi động không xuất hiện dấu chấm than màu vàng hoặc dấu mũi tên xuống
   1. Dấu chấm than: cập nhật hoặc cài đặt lại trình điều khiển Bluetooth trên máy tính của bạn
   2. Mũi tên xuống: Bluetooth bị tắt: nhấp chuột phải và bật kích hoạt Bluetooth