ID bài viết : 00279070 / Sửa lần cuối : 28/07/2022In

Máy tính xuất hiện thông báo “A USB device has exceeded the power limits” (Thiết bị USB đã vượt quá giới hạn nguồn) khi sạc tai nghe (WH-1000XM5)

    Thông báo A USB device has exceeded the power limits... (Thiết bị USB đã vượt quá giới hạn nguồn) xuất hiện khi dòng điện do máy tính kết nối cung cấp nhỏ hơn dòng điện cần thiết để sạc tai nghe. Đây là thông số kỹ thuật của hệ điều hành Windows 10.

    Khi thông báo này hiển thị, tai nghe không thể sạc ở tốc độ tối đa có thể có với tính năng USB PD (Power Delivery). Quá trình sạc vẫn có thể được thực hiện thành công, chỉ không nhanh như thời gian sạc USB PD (Power Delivery).