ID bài viết : 00203185 / Sửa lần cuối : 24/04/2024In

Các cài đặt ban đầu của Google Assistant trên tai nghe không dây

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Chuẩn bị

  Lưu ý: Bạn sẽ không thể liên kết tai nghe với ứng dụng Google Assistant dành cho iOS do những thay đổi về tính năng Google Assistant của Google.


  Trong lần đầu tiên sử dụng Google Assistant, hãy thay đổi chức năng của nút tai nghe (hoặc cảm biến cảm ứng) và lập cấu hình các cài đặt ban đầu cho Google Assistant.

  Lưu ý: Tên nút sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy. Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp dành cho mẫu tai nghe của bạn.

  1. Khởi động ứng dụng Sony | Headphones Connect và kết nối tai nghe không dây của bạn.
  2. Chọn (Settings (Cài đặt)), sau đó thay đổi chức năng của nút hoặc cảm biến cảm ứng thành Google Assistant.
  3. Nhấn và giữ nút Home của điện thoại thông minh để khởi động ứng dụng Google Assistant.
   Chạm vào Finish the headphones setup (Hoàn tất thiết lập tai nghe) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.