ID bài viết : 00198780 / Sửa lần cuối : 23/03/2023In

Quy trình ghép nối cho thiết bị Mac OS.

  Trang này sẽ hướng dẫn ghép nối Macintosh OS (Mac) với thiết bị âm thanh Bluetooth của bạn.

  Ghép nối với Macintosh OS (Mac)

  1. Nhấp vào trên menu.
  2. Chọn System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  3. Nhấp vào Bluetooth.
  4. Nhấp vào Turn Bluetooth On (Bật Bluetooth) để đặt Bluetooth thành ON (BẬT). Nếu chức năng Bluetooth đã được đặt thành ON (BẬT), hãy đặt thành OFF (TẮT) sau và sau đó đặt lại thành ON (BẬT).
  5. Chọn thiết bị âm thanh bạn muốn ghép nối từ danh sách thiết bị trên màn hình Devices (Thiết bị) và thực hiện đăng ký ghép nối.

  LƯU Ý: Nếu bắt buộc phải nhập mã khóa thiết bị (hoặc mật mã, mã PIN, số PIN, mật khẩu, v.v.), hãy nhập "0000".


  Nếu bạn gặp sự cố khi ghép nối tai nghe, vui lòng truy cập hướng dẫn khắc phục sự cố của chúng tôi.