Sony | Music Center là một ứng dụng được Sony thiết kế để quản lý các thiết bị Âm thanh không dây. Cần có ứng dụng này để có thể thiết lập các tính năng Âm thanh nổi, Âm thanh vòm và Đa không gian không dây. Ứng dụng này cũng cho phép bạn duyệt tìm và phát nhạc trên các thiết bị từ hàng loạt các ứng dụng, thiết bị USB và các nguồn âm thanh khác, bằng cách kết nối qua Bluetooth hoặc Wi-Fi.

Hãy tham khảo Trang web Music Center để biết thêm chi tiết về cách sử dụng ứng dụng, các chức năng của ứng dụng và các thiết bị tương thích.

Nhấp vào nút thích hợp bên dưới để tải xuống ứng dụng Sony | Music Center cho Android hoặc iOS.

Sony | Music Center on Google Play
Sony | Music Center on App Store