ID bài viết : 00274009 / Sửa lần cuối : 24/10/2022In

Không có âm thanh hoặc chỉ có âm thanh phát ra từ một bên tai nghe. (WF-C500)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  Trước khi bắt đầu

  Tăng âm lượng trên thiết bị được kết nối.

  Giải pháp

  1. Chọn sự cố của bạn:

   Tôi không nghe được tiếng nhạc phát ra.

   Chuyển đến bước 2.
   Tôi không nghe được giọng nói khi đang gọi điện thoại.

   Hãy xem bài viết Trong khi gọi điện thoại, tôi không nghe được giọng nói của người ở đầu bên kia hoặc họ không nghe được giọng nói của tôi.
  2. Tạm dừng phát nhạc, đợi khoảng 10 giây và phát lại nhạc.

   Tôi có thể nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Kết nối Bluetooth có thể tạm thời không ổn định.
   Tôi không nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Tắt rồi bật lại tai nghe:
   Đặt tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp, đợi khoảng 10 giây rồi đeo tai nghe lại.

   Tôi có thể nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Tôi không nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Thử quy trình sau đây và kiểm tra xem bạn có thể nghe được âm thanh từ tai nghe hay không:

   1. Cài đặt lại tai nghe.

    Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

    Tham khảo bài viết Cài đặt lại tai nghe để khôi phục cài đặt gốc để cài đặt lại tai nghe.

    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   2. Khởi động lại thiết bị phát lại.
    Vì thiết bị phát lại có thể tạm thời bị trục trặc, hãy tắt thiết bị một lần và bật lại.
   3. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
    Để biết chi tiết về cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại.
   4. Thực hiện ghép nối lại.
    Hãy tham khảo bài viết thích hợp:
   Tôi có thể nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Có vẻ như đã xảy ra sự cố kết nối với thiết bị phát lại, ví dụ như ghép nối Bluetooth khi đang ngắt kết nối.
   Tôi không nghe được tiếng nhạc từ tai nghe.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Nếu bạn kết nối máy tính với tai nghe, hãy kiểm tra các cài đặt trên máy tính:

   1. Ở bên phải của màn hình máy tính, nhấp chuột phải vào biểu tượng Speaker (Loa).
   2. Mở cài đặt Sound (Âm thanh), sau đó chọn Sound Control Panel (Bảng điều khiển âm thanh).
   3. Chọn tab Playback (Phát) để hiển thị danh sách thiết bị.
   4. Chọn tai nghe đã kết nối và nhấp vào Set Default (Đặt mặc định).
   5. Chọn OK để đóng màn hình cài đặt.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể do các cài đặt máy tính gây ra.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe