ID bài viết : 00271425 / Sửa lần cuối : 28/07/2022In

Trong khi gọi điện thoại, tôi không nghe được giọng nói của người ở đầu bên kia hoặc họ không nghe được giọng nói của tôi.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Chọn sự cố của bạn:

   Tôi không nghe được giọng nói của người ở đầu bên kia

   Chuyển đến bước 2.
   Người ở đầu bên kia không nghe được giọng nói của tôi

   Chuyển đến bước 3.
  2. Kiểm tra các điều kiện sau đây trên thiết bị được kết nối:

   1. Tăng âm lượng trên thiết bị được kết nối.
    Lưu ý: Đảm bảo rằng loa không bị tắt tiếng trên thiết bị được kết nối.
   2. Khởi động lại thiết bị đã kết nối.
    Lưu ý: Nếu thiết bị được kết nối tạm thời không ổn định, việc khởi động lại có thể khắc phục được sự cố.
   3. Rút tai nghe của bạn khỏi thiết bị ba lần. Vào lần cuối cùng, nhớ cắm vào chắc chắn.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể do các cài đặt thiết bị hoặc sự cố tạm thời gây ra.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.
  3. Kiểm tra các điều kiện sau đây trên tai nghe hoặc thiết bị được kết nối:

   1. Khởi động lại thiết bị đã kết nối.
    Lưu ý: Nếu thiết bị được kết nối tạm thời không ổn định, việc khởi động lại có thể khắc phục được sự cố.
   2. Hãy thử nói to hơn vì âm thanh xung quanh có thể lấn át giọng nói của bạn.
   3. Rút tai nghe của bạn khỏi thiết bị ba lần. Vào lần cuối cùng, nhớ cắm vào chắc chắn.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe hoặc thiết bị được kết nối hoặc âm thanh xung quanh.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe