ID bài viết : 00249248 / Sửa lần cuối : 07/06/2022In

Âm lượng tai nghe Bluetooth không tăng lên mức tối đa, hoặc không đồng bộ với âm lượng của điện thoại thông minh

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu bạn gặp sự cố với các tình trạng sau đây:

  • Mức âm lượng tai nghe không tăng
  • Mức âm lượng tai nghe không tăng lên mức tối đa
  • Mức âm lượng tai nghe không trùng khớp với mức âm lượng trên điện thoại thông minh

  Tùy thuộc vào thiết bị kết nối, âm lượng có thể không đồng bộ được với tai nghe. Trong trường hợp này, bạn không thể đạt được mức âm lượng mong muốn chỉ bằng cách điều chỉnh âm lượng tai nghe.
  Hãy thử sử dụng tổ hợp âm lượng của tai nghe và âm lượng của thiết bị kết nối.

  Nếu bạn sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy điều chỉnh âm lượng trên cả ứng dụng và thiết bị kết nối.

  ► Nếu tai nghe của bạn là mẫu tai nghe Nhét tai hoặc Truly Wireless, hãy đảm bảo mút tai nghe đặt vừa vặn trong tai của bạn. Nếu bạn không đeo tai nghe vừa vặn, mức âm lượng có thể nghe nhỏ đi. Kích cỡ mút tai nghe phù hợp nhất cho tai bên trái và tai bên phải có thể khác nhau. Nên sử dụng kích cỡ mút tai nghe đặt vừa vặn vào mỗi bên tai. Để biết thông tin về cách đeo tai nghe đúng cách hoặc cách thay đổi mút tai nghe, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm hoặc Hướng dẫn trợ giúp.