ID bài viết : 00233963 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Tôi có thể trải nghiệm 360 Reality Audio với tai nghe Sony của tôi không?

    Có, bạn có thể trải nghiệm các bản nhạc 360 Reality Audio bằng tai nghe của Sony. Nếu tai nghe được chứng nhận 360 Reality Audio, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm 360 Reality Audio của bạn bằng cách sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để thực hiện 360 Reality Audio Setup (Thiết lập 360 Reality Audio).

    Lưu ý trên ứng dụng Amazon Music: Bạn có thể nghe các bản nhạc 360 Reality Audio bằng gói đăng ký Amazon Music Unlimited với bất kỳ tai nghe nào. Tuy nhiên, bạn không thể tối ưu hóa (cá nhân hóa) ứng dụng Amazon Music với ứng dụng Sony | Headphones Connect (kể từ tháng 10 năm 2021).