ID bài viết : 00233006 / Sửa lần cuối : 01/02/2024In

Loa Sound Bar - Bluetooth

  Để kết nối loa Sound Bar với Tivi qua Bluetooth, bạn cần ghép nối loa Sound Bar với Tivi.
  Ở đây, chúng tôi sẽ ghép nối Tivi và loa Sound Bar.

  Sản phẩm áp dụng

  Tivi có thể kết nối với các thiết bị âm thanh Bluetooth bị giới hạn ở các mẫu Android TV và Google TV có hỗ trợ cấu hình A2DP.
  Tham khảo bài viết sau đây để biết các mẫu Android TV và Google TV có hỗ trợ cấu hình A2DP và loa soundbar được hỗ trợ.
  Tôi có thể sử dụng tai nghe Bluetooth, loa thông thường và loa sound bar với Android TV™ hoặc Google TV™ không?


  QUAN TRỌNG: Trong trường hợp xảy ra sự cố như không có âm thanh phát ra ngay cả khi sử dụng sản phẩm áp dụng, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp Khắc phục sự cố kết nối Bluetooth với thiết bị âm thanh trên Android TV™/Google TV™.

  Bước 1: Đặt loa Sound Bar ở chế độ ghép nối

  Quy trình chuyển sang chế độ ghép nối sẽ khác nhau tùy theo loa Sound Bar của bạn. Ở đây, chúng tôi mô tả cách cài đặt chế độ ghép nối trên loa Sound Bar được sản xuất bởi Sony.
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

  Ví dụ: Nếu loa Sound Bar là HT-Z9F

  1. Bật Tivi.
  2. Chuẩn bị điều khiển từ xa cho loa Sound Bar và bật loa Sound Bar.
  3. Trỏ điều khiển từ xa vào đầu thu ở màn hình phía trước của loa Sound Bar. Nhấn giữ đồng thời nút (BLUETOOTH) trên đầu loa thanh của loa sound bar’ và nút (TV) trên’điều khiển từ xa của loa sound bar trong 5 giây.
  4. Loa Sound Bar ở trạng thái ghép nối khi màn hình phía trước của loa thanh hiển thị BT và đèn báo BLUETOOTH trên màn hình hiển thị phía trước nhấp nháy nhanh.

  Ví dụ: Nếu loa Sound Bar là HT-X9000F/X8500

  1. Bật Tivi.
  2. Chuẩn bị điều khiển từ xa cho loa Sound Bar và bật loa Sound Bar.
  3. Trỏ điều khiển từ xa vào đầu thu ở màn hình phía trước của loa sound bar. Nhấn giữ đồng thời nút (BLUETOOTH) trên đầu loa thanh của loa sound bar và nút (TV) hoặc hoặc nút (INPUT) (*) trên điều khiển từ xa của loa sound bar trong 5 giây.
   * Nút TV với HT-X9000F, nút INPUT với HT-X8500. Đối với các mẫu máy khác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng do tên và vị trí của các nút trên điều khiển từ xa có thể thay đổi tùy theo từng mẫu.
  4. Đèn báo Bluetooth trên loa thanh nhấp nháy nhanh nghĩa là loa Sound Bar đang ở chế độ ghép nối.


  Bước 2: Ghép nối loa Sound Bar với Tivi

  LƯU Ý: Quy trình dưới đây mô tả một ví dụ sử dụng màn hình từ Android™ 10 TV và Google TV. Màn hình menu có thể khác nhau tùy theo Android OS. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp (Hướng dẫn web).

  1. Đặt Tivi ở chế độ ghép nối.

   Đối với Android 10 TV:

   Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, chọn Settings (Cài đặt) ― Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) ― Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) ― Add device (Thêm thiết bị) và nhấn nút Enter .


   Đối với Google TV:

   Nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, chọn Settings (Cài đặt) ― Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) ― Pair accessory (Ghép nối phụ kiện) và nhấn nút Enter .   Thao tác này sẽ đặt Tivi ở chế độ ghép nối.

  2. Ghép nối loa Sound Bar với Tivi.

   Đặt loa Sound Bar ở chế độ ghép nối cách xa Tivi không quá 1 m.


   Khi Tivi phát hiện loa Sound Bar, tên thiết bị và trạng thái của loa Sound Bar sẽ hiển thị ở phía trên bên phải của màn hình. Chọn tai nghe và nhấn nút Enter .

   Nếu văn bản dưới tên thiết bị chuyển thành Paired (Đã ghép nối) và xuất hiện thông báo kết nối Bluetooth đã hoàn tất, bạn đã thực hiện xong quá trình ghép nối.   Kiểm tra trạng thái kết nối trên loa Sound Bar.

   Ví dụ: Nếu loa Sound Bar là HT-Z9F
   Nếu màn hình phía trước của loa thanh hiển thị TV (BT) và đèn báo Bluetooth bật sáng màu xanh dương thì tức là quá trình ghép nối với Tivi đã hoàn tất.

   Ví dụ: Nếu loa sound bar là HT-X9000F/X8500

   Nếu đèn báo Bluetooth và đèn báo Tivi trên đầu loa thanh sáng lên thì tức là quá trình ghép nối với Tivi đã hoàn tất.   Sử dụng điều khiển từ xa của Tivi để chọn chương trình mong muốn hoặc ngõ vào của thiết bị kết nối và đảm bảo âm thanh phát ra từ loa Sound Bar.

  Nếu đã từng ghép nối với loa Sound Bar, bạn sẽ không cần phải ghép nối lại.
  Để biết thêm thông tin về kết nối lại hoặc ngắt kết nối sau khi ghép nối, hãy tham khảo bài viết sau đây.

  Làm thế nào để kết nối lại thiết bị Bluetooth của tôi?

  • Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa của Tivi (*), tuy nhiên, âm lượng thực tế sẽ khác với chỉ báo âm lượng hiển thị trên màn hình Tivi.
   * Tùy theo loa Sound Bar, một số mẫu không thể điều chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa của Tivi. Trong những trường hợp như vậy, hãy thay đổi âm lượng bằng điều khiển từ xa của loa Sound Bar hoặc các nút trên chính loa Sound Bar.
  • Chỉ có thể kết nối một thiết bị Bluetooth (như tai nghe hoặc loa Sound Bar) với Tivi mỗi lần.
  • Nếu Tivi và loa Sound Bar được kết nối qua Bluetooth và âm thanh bị gián đoạn hoặc không khớp với màn hình, hãy kết nối Tivi và loa Sound Bar bằng cáp HDMI (đi kèm với loa Sound Bar).
   Tham khảo bài viết sau đây để biết cách kết nối loa Sound Bar và Tivi bằng cáp HDMI.
   Loa Sound Bar - HDMI