ID bài viết : 00233094 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Tai nghe

    Tai nghe

    Chọn loại kết nối.

    Kết nối sẽ khác nhau tùy theo mẫu Tivi và tai nghe của bạn.