ID bài viết : 00231587 / Sửa lần cuối : 23/07/2023In

Cách kiểm tra codec Bluetooth đang được sử dụng để kết nối thiết bị, ví dụ như điện thoại thông minh

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể kiểm tra codec nào đang được điện thoại thông minh sử dụng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect.
  Trên Headphones Connect Dashboard (Bảng điều khiển Headphones Connect), kiểm tra thông tin hiển thị của codec bên dưới tên mẫu máy.

  Hình ảnh này thể hiện ví dụ của màn hình Headphones Connect Dashboard (Bảng điều khiển Headphones Connect) sử dụng WF-1000XM4 với codec LDAC được chọn:

  hình ảnh của màn hình Headphones Connect Dashboard (Bảng điều khiển Headphones Connect)

  Lưu ý:

  • Có thể hỗ trợ các codec sau đây để phát lại nhạc qua kết nối A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD và LDAC, v.v. Để biết chi tiết về codec nào được hỗ trợ, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp dành cho mẫu tai nghe của bạn.
  • Codec được sử dụng để kết nối Bluetooth cũng thay đổi tùy theo loại thiết bị kết nối, hệ điều hành của thiết bị, phiên bản phần mềm và các cài đặt thiết bị.