ID bài viết : 00230400 / Sửa lần cuối : 23/07/2023In

Chế độ Ambient Sound Mode (Chế độ âm thanh xung quanh) hoặc chức năng Noise Canceling (Chống ồn) đột ngột thay đổi, hoặc nghe được thông báo bằng âm thanh.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi chế độ Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) đột ngột thay đổi, hãy kiểm tra như sau:


  Bạn đã vô tình chạm vào cảm biến cảm ứng (đối với tai nghe Truly Wireless có cảm biến cảm ứng)

  Sự cố này có thể xảy ra do bạn đã vô tình chạm vào cảm biến cảm ứng. Nếu việc này thường xuyên xảy ra, bạn có thể tắt cảm biến cảm ứng bằng cách thay đổi chức năng của cảm biến cảm ứng thành None Assigned (Không gán) bằng ứng dụng Headphones Connect.

  Hình ảnh dưới đây cho thấy màn hình ứng dụng Headphones Connect, sử dụng WF-1000XM3 làm ví dụ minh họa.
  Hình ảnh


  Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt thành On (Bật)

  Khi Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt thành On (Bật), ứng dụng Headphones Connect sẽ phát hiện vị trí của bạn, hành động của bạn và điều chỉnh cài đặt của Noise Canceling (Chống ồn) hoặc Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh). Âm thanh thông báo cho bạn biết khi cài đặt Noise Canceling (Chống ồn) hoặc Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) thay đổi.

  Lưu ý: Để tắt âm thanh thông báo, hãy mở ứng dụng Sony | Headphones Connect và trong màn hình Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh), tắt Notification Tone When Switching (Âm thông báo khi chuyển).

  1. Làm theo các bước sau đây để thiết lập cài đặt Off (Tắt) cho Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh):
   1. Trong tab Status (Trạng thái), chọn (mũi tên phải) ở bên phải của menu Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
   2. Tắt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
  2. Điều chỉnh Noise Canceling (Chống ồn) hoặc Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) theo cách thủ công:
   1. Bật Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).
   2. Sử dụng tính năng Noise Canceling (Chống ồn) hoặc thay đổi mức Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).

    Lưu ý: Quy trình thực hiện khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy.

    Noise Canceling (Chống ồn) trên WF-1000XM4:
    Hình ảnh Noise Canceling (Chống ồn) được chọn (WF-1000XM4)

    Đối với WF-1000XM3, di chuyển thanh trượt để chọn Noise Canceling (Chống ồn) hoặc thay đổi mức Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).

    Noise Canceling (Chống ồn) được chọn:
    Hình ảnh Noise Canceling (Chống ồn) được chọn (WF-1000XM3)

    Ambient Sound (level 9) (Âm thanh xung quanh - mức độ 9) được chọn:
    Hình ảnh Ambient Sound Control (level 9) (Kiểm soát âm thanh xung quanh - mức độ 9) được chọn (WF-1000XM3)