ID bài viết : 00232451 / Sửa lần cuối : 05/10/2023In

Hướng dẫn sử dụng Amazon Alexa với tai nghe không dây

  QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu máy cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  Chỉ cần nhấn vào nút trên tai nghe và nói với Alexa. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Amazon Alexa để thực hiện các thao tác như phát nhạc hoặc xem tin tức và kiểm tra thông tin mà bạn quan tâm mà không cần phải trực tiếp sử dụng điện thoại thông minh.

  Chuẩn bị
  Cài đặt ban đầu
  Cách sử dụng Amazon Alexa


  Chuẩn bị

  Để có thể sử dụng Amazon Alexa, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây.

  Tai nghe có hỗ trợ Amazon Alexa

  • Để kiểm tra xem tai nghe của bạn có hỗ trợ Amazon Alexa hay không, hãy xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.
  • Cập nhật phần mềm tai nghe lên phiên bản mới nhất. Truy cập trang web Hỗ trợ của Sony, tìm kiếm tai nghe của bạn bằng cách nhập số mẫu máy, rồi chuyển sang phần Tải xuống.

  Sony | Ứng dụng Headphones Connect

  Phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Headphones Connect.

  Điện thoại thông minh có hỗ trợ ứng dụng Amazon Alexa
  Phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Amazon Alexa.


  Cài đặt ban đầu

  Khi sử dụng Amazon Alexa vào lần đầu tiên, hãy thêm thiết bị của bạn bằng ứng dụng Amazon Alexa.

  1. Bật tai nghe của bạn và kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth.

  2. Khởi động ứng dụng Amazon Alexa.
  3. Chạm vào Devices (Thiết bị) ở phía dưới cùng của ứng dụng.

  4. Chạm vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải, sau đó chạm vào Add Device (Thêm thiết bị).

  5. Trên màn hình What type of device are you setting up? (Bạn đang thiết lập loại thiết bị nào?), kéo màn hình xuống và chạm vào Headphones (Tai nghe).

  6. Trên màn hình Select your device (Chọn thiết bị của bạn), hãy chạm vào mẫu tai nghe của bạn được liệt kê trong AVAILABLE DEVICES (THIẾT BỊ KHẢ DỤNG).

   LƯU Ý:
   • Trên thiết bị iOS, các mẫu tai nghe được hiển thị dưới dạng LE_*** (tên mẫu tai nghe).
   • Nếu tai nghe của bạn không kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth thì tên của tai nghe sẽ không được hiển thị trong danh sách AVAILABLE DEVICES (THIẾT BỊ KHẢ DỤNG).
   • Hình ảnh dưới đây sử dụng WI-1000X làm ví dụ.

  7. Chạm vào CONTINUE (TIẾP TỤC).

  8. Nếu xuất hiện màn hình yêu cầu ghép nối Bluetooth, hãy chạm vào Pair (Ghép nối).

  9. Nếu màn hình sau đây hiển thị, hãy chạm vào CONTINUE (TIẾP TỤC).

  10. Khi màn hình Setup Complete (Thiết lập hoàn tất) hiển thị, hãy chạm vào DONE (HOÀN TẤT).


  Cách sử dụng Amazon Alexa

  1. Bật tai nghe của bạn và kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth.
  2. Khởi động ứng dụng Amazon Alexa.
  3. Khởi động ứng dụng Sony | Headphones Connect , chọn (Settings) (Cài đặt), sau đó thay đổi chức năng của nút hoặc cảm biến cảm ứng thành Amazon Alexa.
  4. Nhấn nút (hoặc chạm vào cảm biến cảm ứng) trên tai nghe để sử dụng Amazon Alexa.
   • Để nhập một lệnh điều khiển bằng giọng nói, hãy nhấn nhanh nút (hoặc chạm vào cảm biến cảm ứng).
   • Để hủy một lệnh điều khiển bằng giọng nói, hãy nhấn nhanh nút (hoặc chạm vào cảm biến cảm ứng) lần nữa.

   LƯU Ý: Nếu trong một khoảng thời gian nhất định mà bạn không đưa ra bất kỳ lệnh điều khiển bằng giọng nói nào, Alexa sẽ tự động hủy.

   Các hình ảnh dưới đây cho thấy vị trí của nút, sử dụng WH-1000XM2 và WI-1000X làm ví dụ.
   WH-1000XM2
   hình ảnh vị trí của nút trên WH-1000XM2
   WI-1000X
   hình ảnh vị trí của nút trên WI-1000X