ID bài viết : 00203170 / Sửa lần cuối : 22/08/2023In

Cách kích hoạt chức năng Google Assistant trên tai nghe của bạn

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý: Trước khi thực hiện, hãy đặt nút hoặc cảm biến cảm ứng thành chức năng Google Assistant. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết Các cài đặt ban đầu của Google Assistant trên tai nghe không dây.

  Sau đây là ví dụ về cách vận hành cảm biến hoặc nút cảm ứng. Quá trình thao tác có thể khác nhau tùy theo mẫu tai nghe, vì vậy hãy kiểm tra Hướng dẫn trợ giúp cho mẫu tai nghe của bạn để biết chi tiết.

  • WF-1000XM4: Nhấn giữ cảm biến cảm ứng (A) để nhập lệnh điều khiển bằng giọng nói và thả ngón tay ra để kết thúc lệnh điều khiển bằng giọng nói. Nếu tai nghe không phát hiện được lệnh điều khiển bằng giọng nói trong khi bạn nhấn giữ cảm biến cảm ứng, thông báo sẽ được đọc lên khi bạn thả ngón tay.
   hình ảnh minh họa cảm biến cảm ứng của WF-1000XM4
  • WH-1000XM4: Nhấn nút CUSTOM (TÙY CHỈNH) để sử dụng Google Assistant.
   hình ảnh minh họa nút Custom (Tùy chỉnh) của WH-1000XM4
   • Nhấn và giữ nút để nhập lệnh điều khiển bằng giọng nói.
   • Nhấn nhanh nút hai lần để hủy lệnh điều khiển bằng giọng nói
   • Nhấn nút một lần để đọc thông báo
  • WI-1000XM2: Nhấn nút C (custom) (Tùy chỉnh) để sử dụng Google Assistant.
   hình ảnh minh họa nút C (custom) (Tùy chỉnh) của WI-1000XM2
   • Nhấn và giữ nút để nhập lệnh điều khiển bằng giọng nói.
   • Nhấn nhanh nút hai lần để hủy lệnh điều khiển bằng giọng nói
   • Nhấn nút một lần để đọc thông báo