ID bài viết : 00203155 / Sửa lần cuối : 22/08/2023In

Thiết lập Thông báo thoại cho Google Assistant trên tai nghe không dây

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để thiết lập cài đặt Spoken notifications (Thông báo thoại), cho phép nhận thông báo bằng giọng nói từ Google Assistant khi có thư mới, tin nhắn, sự kiện đã được lên lịch và các ứng dụng khác:

  1. Nhấn và giữ nút Home của điện thoại thông minh để khởi động ứng dụng Google Assistant.
  2. Chạm vào Headphone settings (Cài đặt tai nghe).
   Lưu ý: Bạn có thể nhìn thấy cài đặt này khi tai nghe được kết nối qua Bluetooth.

  3. Trên màn hình Assistant Setting (Cài đặt hỗ trợ), chạm vào Spoken notifications (Thông báo thoại).
  4. Thay đổi cài đặt trên màn hình Spoken Notifications (Thông báo thoại) bằng cách cài đặt từng ứng dụng ở trạng thái On (Bật) hoặc Off (Tắt).

  Lưu ý: Bạn sẽ không thể liên kết tai nghe với ứng dụng Google Assistant dành cho iOS do những thay đổi về tính năng Google Assistant của Google.

  Bài viết liên quan