ID bài viết : 00230396 / Sửa lần cuối : 21/02/2020

Cách kiểm tra mức pin còn lại của hộp sạc đối với WF-1000XM3.

  Bạn có thể kiểm tra gần đúng mức pin còn lại của hộp sạc khi đặt tai nghe vào hộp sạc.

  • Nếu đèn báo màu đỏ của hộp sạc và tai nghe sáng lên: 
   Mức pin còn lại trong khoảng từ 30% đến 100% và bạn có thể sạc tai nghe bình thường bằng hộp sạc.

  • Nếu đèn báo màu đỏ của hộp sạc và tai nghe sáng lên, nhưng đèn báo màu đỏ của hộp sạc nhấp nháy trong vòng 15 giây sau khi đóng nắp hộp sạc:
   Mức pin còn lại trong khoảng từ 5% đến 30%, nghĩa là lượng pin còn lại của hộp sạc ít hơn mức cần thiết để sạc đầy tai nghe.

  • Nếu đèn báo màu đỏ của tai nghe không sáng lên, hoặc đèn báo tắt ngay lập tức:
   Mức pin còn lại của hộp sạc chưa đầy 5% và bạn không thể sạc tai nghe.

  LƯU Ý: Bạn không thể kiểm tra mức pin còn lại của hộp sạc trong khi đang sạc hộp sạc.