ID bài viết : 00239454 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Siri bắt đầu khi tôi thử phát hoặc tạm dừng phát nhạc bằng tai nghe.

    Khi iPhone được ghép nối với tai nghe, nếu bạn nhấn và giữ nút Play/Call (Phát/Gọi) trên tai nghe, Siri có thể vô tình được kích hoạt. Nếu bạn chỉ muốn phát hoặc tạm dừng phát nhạc, hãy nhấn nút Play/Call (Phát/Gọi) càng nhanh càng tốt để tránh vô tình kích hoạt Siri.