ID bài viết : 00170709 / Sửa lần cuối : 24/12/2019

Tôi không thể ghép nối tai nghe hoặc loa Bluetooth với máy tính

  QUAN TRỌNG: Không phải tất cả Tai nghe và Loa Sony đều có chức năng Bluetooth. Để kiểm tra xem sản phẩm Sony của bạn có chức năng này hay không, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Theo thiết lập máy tính của bạn (hệ điều hành, cấu hình loa, v.v.), các quy trình mà bạn phải thực hiện để ghép nối thành công tai nghe hoặc loa với máy tính của bạn - và nghe âm thanh qua các thiết bị này có thể khác nhau.

  Chuẩn bị

  • Đảm bảo tăng mức âm lượng trên máy tính.
  • Đặt thiết bị của bạn cách máy tính không quá 1 mét.
  • Đảm bảo máy tính của bạn hỗ trợ cấu hình Bluetooth A2DP (Cấu hình phân phối âm thanh nâng cao).
  • Hệ điều hành đã bao gồm các trình điều khiển cần có để kết nối thiết bị của bạn với máy tính.
   • Nếu máy tính của bạn yêu cầu một trình điều khiển Bluetooth, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn.
   • Nếu bạn đang sử dụng máy tính VAIO thì bạn có thể tìm thấy các trình điều khiển Bluetooth trên trang hỗ trợ của Sony. Các bản tải xuống có sẵn trên trang hỗ trợ mẫu máy của bạn.

  Ghép nối tai nghe hoặc loa của bạn với máy tính

  Chọn hệ điều hành của bạn trong danh sách dưới đây để biết các bước ghép nối thiết bị của bạn với máy tính.

  Microsoft Windows 10


  Microsoft Windows 8.1 hoặc 8


  Microsoft Windows 7


  Hệ điều hành macOS / OS X của Apple

  Lưu ý: Nếu bạn vẫn không thể ghép nối thiết bị với máy tính của bạn hoặc không nghe thấy âm thanh, hãy thử thiết lập lại tai nghe hoặc loa rồi ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác, ví dụ như máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có hỗ trợ cấu hình A2DP.