ID bài viết : 00298946 / Sửa lần cuối : 27/08/2023In

Trên menu cài đặt Bluetooth của máy tính Windows, tôi có thể thấy tai nghe được kết nối với "Đầu vào" hoặc "Chuột, bàn phím và bút" cũng như "Âm thanh".

    Nếu bạn đang sử dụng tai nghe có hỗ trợ tính năng Head tracking (Theo dõi cử động của đầu), tai nghe sẽ được phát hiện dưới dạng HID (Thiết bị giao diện người). Do đó, khi tai nghe được ghép nối với máy tính, bạn có thể thấy tên mẫu tai nghe trên danh sách thiết bị Bluetooth của Windows là Audio (Âm thanh), Input (Đầu vào) (Windows 11) hoặc Mouse, keyboard, & pen (Chuột, bàn phím và bút) (Windows 10).

    Lưu ý: Bạn sẽ cần chọn Audio (Âm thanh) khi kết nối hoặc ngắt kết nối Bluetooth giữa tai nghe và máy tính. Nếu xóa thông tin ghép nối tai nghe trên máy tính, bạn có thể chọn Audio (Âm thanh) hoặc Input (Đầu vào), Mouse, keyboard, & pen (Chuột, bàn phím và bút).