ID bài viết : 00294303 / Sửa lần cuối : 27/08/2023In

Đổi ưu đãi đăng ký dùng thử miễn phí 360 Reality Audio

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Để đổi ưu đãi dùng thử miễn phí, vui lòng sử dụng mã truy cập có trên phiếu giảm giá đi kèm với sản phẩm.
  Phiếu giảm giá 360RA

  Tham khảo Điều khoản & Điều kiện và đổi ưu đãi này bằng mã truy cập trên phiếu giảm giá:
  https://www.sony.net/Products/360RA/FT/

  Nếu không tìm thấy phiếu giảm giá trong bao bì sản phẩm của các mẫu sản phẩm áp dụng hoặc mã truy cập trên phiếu giảm giá không hoạt động, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

  Để hủy đăng ký dịch vụ âm nhạc, vui lòng kiểm tra lại với nhà cung cấp dịch vụ âm nhạc về cách hủy đăng ký.

  Lưu ý:

  • Ưu đãi này áp dụng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.
  • Mã truy cập trên phiếu giảm giá chỉ được sử dụng một lần và chỉ có thể áp dụng cho 1 dịch vụ âm nhạc.
  • Dịch vụ không có sẵn ở một số quốc gia và khu vực.
  • Sử dụng phiếu giảm giá trước khi đăng ký dịch vụ âm nhạc.
   Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể sử dụng phiếu giảm giá nữa sau khi đăng ký dịch vụ âm nhạc.
  • Sau khi đăng ký dịch vụ âm nhạc bằng phiếu giảm giá, hãy quay lại Headphones Connect và hoàn tất thiết lập 360 Reality Audio.
  • Sau đây là Câu hỏi thường gặp về 360 Reality Audio: