ID bài viết : 00279092 / Sửa lần cuối : 28/07/2022In

Hiệu ứng Chống ồn bất ngờ thay đổi (WH-1000XM5).

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Do tính năng Auto NC Optimizer (tự động tối ưu hóa chức năngNoise Canceling (Chống ồn)), hiệu ứng Noise Canceling (Chống ồn) có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng hoặc cách bạn đeo tai nghe.

  Ví dụ: những điều sau đây có thể khiến hiệu ứng Noise Canceling (Chống ồn) thay đổi:

  • Đi xuống cầu thang, ăn, uống hoặc nói to
  • Chạm vào tai nghe
  • Tai nghe dịch chuyển hoặc trượt nhẹ