ID bài viết : 00264452 / Sửa lần cuối : 28/07/2022In

Nhạc không phát hoặc nhạc tạm dừng khi tháo tai nghe hoặc bảng điều khiển cảm biến cảm ứng không hoạt động.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Chọn sự cố của bạn và làm theo từng giải pháp:

  Khi nhạc không tạm dừng sau khi tháo tai nghe:

  • Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect và đảm bảo rằng cài đặt Pauses when the headphones are taken off (Tạm dừng khi tháo tai nghe) được đặt thành ON (BẬT).
  • Việc chạm vào tai nghe khi tay đổ mồ hôi hoặc sử dụng tai nghe ở nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao có thể không phát hiện ra tình trạng đeo tai nghe. Lau khô hoàn toàn mút tai nghe trước khi sử dụng.
  • Tùy thuộc vào ứng dụng, nhạc có thể không tạm dừng khi bạn tháo tai nghe. Trong trường hợp này, hãy sử dụng ứng dụng phát trực tuyến nhạc của bạn để điều khiển việc phát lại nhạc.

  Khi bảng điều khiển cảm biến cảm ứng không hoạt động:

  • Kiểm tra các cài đặt và đảm bảo rằng bạn thao tác tai nghe đúng cách:
   • Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect và đảm bảo rằng Touch sensor control panel (Bảng điều khiển cảm biến cảm ứng) được đặt thành ON (BẬT).
   • Đảm bảo rằng bạn đeo tai nghe để thao tác bảng điều khiển cảm biến cảm ứng. Bạn không thể thao tác bảng điều khiển cảm ứng khi không đeo tai nghe.
   • Đảm bảo sử dụng bề mặt của ngón tay khi thao tác bảng điều khiển cảm biến cảm ứng. Bảng điều khiển cảm biến cảm ứng sẽ không hoạt động bình thường với móng tay hoặc khi đeo găng tay.
   • Khi bạn đeo tai nghe trong khi đội mũ lưỡi trai, quàng khăn hoặc cài tóc, v.v., các cảm biến có thể không phát hiện được rằng bạn đang đeo tai nghe và có thể tắt tai nghe. Đảm bảo đặt mút tai nghe qua tai.
  • Tìm hiểu sự khác biệt tùy thuộc vào ứng dụng hoặc phương thức kết nối:
   • Tùy thuộc vào ứng dụng, bảng điều khiển cảm biến cảm ứng có thể không hoạt động. Trong trường hợp này, hãy sử dụng ứng dụng phát trực tuyến nhạc của bạn để điều khiển việc phát lại nhạc.
   • Khi bạn sử dụng cáp tai nghe đi kèm, bạn chỉ có thể sử dụng Quick Attention Mode (Chế độ Nghe nhanh âm thanh bên ngoài) và Speak-to-Chat (Nói để trò chuyện) khi được kết nối với thiết bị qua cáp đó và khi tai nghe được bật. Bạn không thể điều chỉnh âm lượng, phát hoặc tạm dừng nhạc trong tình huống này.
  • Nếu sự cố vẫn không được khắc phục:
   • Tắt cài đặt Automatic Power Off (Tự động tắt nguồn). Bạn có thể cài đặt bằng cách sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect: System (Hệ thống) → Automatic Power Off (Tự động tắt nguồn) và chọn Do not turn off (Không tắt). Làm như vậy có thể để tai nghe kích hoạt chức năng phát hiện đeo.
   • Khôi phục cài đặt gốc tai nghe. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy cài đặt lại tai nghe.
    Lưu ý: Khôi phục tai nghe về cài đặt gốc sẽ không xóa thông tin ghép nối, trong khi đó, cài đặt lại sẽ đưa tai nghe về cài đặt mặc định và tất cả thông tin ghép nối Bluetooth sẽ bị xóa.