ID bài viết : 00233566 / Sửa lần cuối : 02/07/2020In

Kiểm tra trạng thái đèn báo BLUETOOTH của loa.

  Lưu ý: Trước khi bắt đầu các bước khắc phục sự cố, hãy đảm bảo quy trình ghép nối được thực hiện đúng cách bằng cách tham khảo trước phần Câu hỏi thường gặp dưới đây:


  Nếu bạn không thể ghép nối loa không dây với thiết bị của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.

   Các bước thao tác sẽ khác nhau tùy theo thiết bị phát lại. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại.

   Nếu loại loa không được liệt kê trong phần thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại, chuyển sang bước 2.

  2. Cài đặt lại loa.

   Khi loa được bật, nhấn nút – (giảm âm lượng) sau đó nhấn và giữ nút (nguồn) / PAIRING (GHÉP NỐI) trong ít nhất 5 giây. Nguồn sẽ tự động tắt khi quá trình cài đặt lại hoàn tất.

   LƯU Ý: Cài đặt lại loa sẽ thiết lập lại điều chỉnh âm lượng, v.v. về lại cài đặt gốc và xóa tất cả thông tin ghép nối (đăng ký thiết bị). Do vị trí các nút trên loa khác nhau tùy theo từng sản phẩm, vui lòng xem thông tin chi tiết trong hướng dẫn sử dụng đi kèm.

   Ví dụ cho SRS-XB22

   Hình ảnh thể hiện âm lượng và nút nguồn/PAIRING (GHÉP NỐI) của SRS-XB22

   Ví dụ cho SRS-XB12
   Hình ảnh thể hiện âm lượng và nút nguồn/PAIRING (GHÉP NỐI) của SRS-XB12

  3. Bật loa và kiểm tra trạng thái của đèn báo Bluetooth.

   Ví dụ cho SRS-XB22
   Hình ảnh thể hiện đèn báo Bluetooth của SRS-XB22

   Ví dụ cho SRS-XB12
   Hình ảnh thể hiện đèn báo Bluetooth của SRS-XB12


  Quay lại Menu chính